Folkhögskoledatabasen

SND-ID: 2022-128

Skapare/primärforskare

Erik Nylander - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande orcid

Beskrivning

Folkhögskoledatabasen samlar folkhögskolornas nationella kurskataloger mellan åren 1952-2019. Katalogerna innehåller beskrivningar av folkhögskolan som utbildningsform samt specifikationer över det kursutbud skolorna tillhandahållit. Det är möjligt att söka efter ämnen, ord eller fraser samt ladda ned katalogerna. Databasen är en värdefull resurs för bland annat forskare, folkhögskollärare och rektorer.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linköpings universitet

Identifierare

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personnamn

Metod och tidsperiod

Population

Folkhögskolekataloger

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1952 – 2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Folkhögskoledatabasen

Citering

Folkhögskoledatabasen, Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.fhdb

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Erik Nylander - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1952 – 2019

Publicerad: 2022-08-17