Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization

SND-ID: 2022-130

Skapare/primärforskare

Per Eng-Johnsson - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Jasper Peschel - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Beskrivning

Data för de huvudsakliga resultaten som presenteras i artikeln: "Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization". Datan representerar de experimentellt uppmätta jonisationsfaserna för en-fotonjonisation från grundtillståndet i neon. Datan är formaterad i Excel-format.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Per Eng-Johnsson, Jasper Peschel. Lunds universitet (2022). Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/h5yr-gb56

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Per Eng-Johnsson - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Jasper Peschel - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Publicerad: 2022-08-12