Potentiella indikatorer på tillgång till solenergi i stadsplanering

SND-ID: 2022-137

Skapare/primärforskare

Agnieszka Czachura - Lunds universitet, Avdelningen för Energi och byggnadsdesign orcid

Beskrivning

Datan innehåller resultat från en studie som analyserade mätvärden som visar solenergitillgångsmått för stadsplaneringsändamål. Syftet var att utvärdera korrelationer mellan värdeindikatorer för att hitta lämpliga enkla indikatorer på solprestanda som kan användas för att bedöma stadsdesign.

Datan innehåller indata för att skapa designiterationer av kvarter och mätvärden som utdata från simuleringar. Kvartersmodeller skapades med Rhino 7 och Grasshopper, medan mätvärden simulerades med Grasshopper och Ladybug Tools.

Mätvärden beskrivs i review-artikeln: Czachura, A., Kanters, J., Gentile, N., & Wall, M. (2022). Solar Performance Metrics in Urban Planning : A Review and Taxonomy. In Buildings (No. 393; Vol. 12, Issue 4). https://doi.org/10.3390/buildings12040393

Modellen beskrivs i artikeln: Czachura, Agnieszka, Niko Gentile, Jouri Kanters, and Maria Wall. 2022. "Identifying Potential Indicators of Neighbourhood Solar Access in Urban Planning" Buildings 12, no. 10: 1575. https://doi.org/10.3390/buildings12101575

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

Medverkande

Maria Wall - Lunds universitet, Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

Jouri Kanters - Lunds universitet, Avdelningen för Energi och byggnadsdesign orcid

Niko Gentile - Lunds universitet, Avdelningen för Energi och byggnadsdesign orcid

Finansiering

  • Finansiär: Energimyndigheten rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 49518-1
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Tyskland

Geografisk beskrivning: Uppgifterna avser två platser, för vilka väder-filer använts för att simulera mätvärden: Stockholm (Sverige) och Frankfurt (Tyskland). Fallstudier kommer från Malmö (Sverige), men simulerades mot Frankfurt-vädret.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Czachura, Agnieszka, Niko Gentile, Jouri Kanters, and Maria Wall. 2022. "Identifying Potential Indicators of Neighbourhood Solar Access in Urban Planning" Buildings 12, no. 10: 1575. https://doi.org/10.3390/buildings12101575
DOI: https://doi.org/10.3390/buildings12101575

Czachura, A., Kanters, J., Gentile, N., & Wall, M. (2022). Solar Performance Metrics in Urban Planning : A Review and Taxonomy. In Buildings (No. 393; Vol. 12, Issue 4). https://doi.org/10.3390/buildings12040393
DOI: https://doi.org/10.3390/buildings12040393

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mätvärden för soltillgång simulerade för stadsdesigniterationer och fallstudier

Beskrivning

Excelfilen består av fem datablad: två som innehåller databeskrivning och tre som innehåller forskningsdata. Resultaten är mätvärden för soltillgång, som användes i en korrelationsstudie och andra statistiska analyser för att bestämma deras lämplighet för bedömning av stadsplanering.

Blad 1 'metric_descriptions': Beskrivning av mätvärden

Blad 2 'headings': Beskrivning av rubriker

Blad 3 'Iterations_Stockholm': Grannskapsmodeller som genererats i en iterativ process med geometriska begränsning

... Visa mer..

Version 1

Citering

Agnieszka Czachura. Lunds universitet (2022). Mätvärden för soltillgång simulerade för stadsdesigniterationer och fallstudier. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/jf63-ay82

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Agnieszka Czachura - Lunds universitet, Avdelningen för Energi och byggnadsdesign orcid

Publicerad: 2022-10-03