Svensk-jiddisch-svensk ordbok

SND-ID: 2022-155

Skapare/primärforskare

Jean Hessel - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Jiddisch-svensk-jiddisch-ordboken innehåller omkring 8 200 uppslagsord. Den består av tre delar: en svensk-jiddisch del, en jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet och en transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska alfabetet.

Språk

Svenska

Jiddisch

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Institutet för språk och folkminnen

Medverkande

Peter David - Megilla-Förlaget

Gunnar Eriksson - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Magnus Ahltorp - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Maria Skeppstedt - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Lennart Kerbel

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Israel, Nordamerika, Europa, Sydamerika

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahltorp, M., Hessel, J., Eriksson, G., Skeppstedt, M., & Domeij, R. (2022). A Digital Swedish–Yiddish/Yiddish–Swedish Dictionary : A Web-Based Dictionary that is also Available Offline. In Proceedings of the EURALI Workshop @LREC2022. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2471
URN: urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2471

Kerbel, L., Hessel, J., & David, P. (2020). Jiddisch-svensk-jiddisch-ordbok. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1803
URN: urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1803

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk-jiddisch-svensk ordbok

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Jean Hessel - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2022-10-10
Senast uppdaterad: 2022-11-01