Tokeniserad produktinformation för centralt godkända läkemedel inom EU

SND-ID: 2022-157

Skapare/primärforskare

Gabriel Westman - Uppsala universitet orcid

Beskrivning

Tokeniserad produktinformation för centralt godkända läkemedel inom EU. Se engelsk beskrivning för detaljer om hur data kompilerats och bearbetats.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppdragsgivare

Läkemedelsverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Samtliga centralt godkända läkemedel inom EU

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Hälsoinformatisk studie på befintlig medicinsk produktinformation.

Geografisk täckning
Publikationer

Bergman E, Sherwood K, Forslund M, Arlett P, Westman G (2022) A natural language processing approach towards harmonisation of European medicinal product information. PLoS ONE 17(10): e0275386. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275386
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275386

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Tokeniserad produktinformation för centralt godkända läkemedel inom EU (extraherad 2022-05-03)

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Databasen innehåller tokeniserad produktinformation på meningsnivå, extraherad från alla centralt godkända läkemedel inom EU (2022-05-03). Se engelskspråkig beskrivning för ytterligare detaljer.

Version 1

Citering

Gabriel Westman. Uppsala universitet (2022). Tokeniserad produktinformation för centralt godkända läkemedel inom EU (extraherad 2022-05-03). Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.57804/ggrw-hr06

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Gabriel Westman - Uppsala universitet orcid

Publicerad: 2022-09-29
Senast uppdaterad: 2022-10-25