Proton Plasma Bulk-Parameter Measurements in Venus' Dayside Magnetosheath

SND-ID: 2022-195

Skapare/primärforskare

Sebastián Rojas Mata - Institutet för rymdfysik orcid

Yoshifumi Futaana - Institutet för rymdfysik orcid

Beskrivning

Dataprodukten innehåller bearbetade data från joninstrumentet Ion Mass Analyser (IMA) och magnetometern MAG på rymdfarkosten Venus Express. Under 2006-2014 observerade dessa instrument jonegenskaper och magnetfält i Venus plasmamiljö. I dataprodukten ingår uppmätta egenskaper för protoner på 1181 platser i magnetoskiktet samt motsvarande median-värden för solvindparametrarna under 597 banor. Datat används i en studie om plasmaasymmetrier där vi jämför olika Venus hemisfärer. För ytterligare information hänvisar vi till beskrivningen på engelska.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik

Ansvarig institution/enhet

Solsystemets fysik och rymdteknik

Finansiering 1

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 79/19
  • Projektnamn på ansökan: Venus Express/ASPERA-4 high level data processing and PSA archiving

Finansiering 2

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 145/19
  • Projektnamn på ansökan: Using ion velocity distribution functions to study heating, ion acceleration and wave-particle interaction at Venus
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2014

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bader, A., Stenberg Wieser, G., Andre, M., Wieser, M., Futaana, Y. F., Persson, M., Nilsson, H., & Zhang, T.L. (2019). Proton temperature anisotropies in the plasma environment of Venus. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124, 3312– 3330. https://doi.org/10.1029/2019JA026619
DOI: https://doi.org/10.1029/2019JA026619

Rojas Mata, S., Stenberg Wieser, G., Futaana, Y., Bader, A., Persson, M., Fedorov, A., & Zhang, T. (2022). Proton Temperature Anisotropies in the Venus Plasma Environment During Solar Minimum and Maximum. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 127, e2021JA029611.
DOI: https://doi.org/10.1029/2021JA029611

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Proton Plasma Bulk-Parameter Measurements in Venus' Dayside Magnetosheath

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Sebastián Rojas Mata, Yoshifumi Futaana. Institutet för rymdfysik (2023). Proton Plasma Bulk-Parameter Measurements in Venus' Dayside Magnetosheath. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4wfd-pj36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Sebastián Rojas Mata - Institutet för rymdfysik orcid

Yoshifumi Futaana - Institutet för rymdfysik orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakter för frågor om data

Gabriella Stenberg Wieser

gabriella@irf.se

Sebastián Rojas Mata

sebastianrm@irf.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2023-01-24