Data om effekter av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling på spannmålsskörd

SND-ID: 2022-230

Skapare/primärforskare

Monique Smith - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Data innehåller standardiserade skördar för olika spannmål insamlade från 1958 till 2020 från 32 långliggande jordbruksförsök i Nordamerika och Europa. Skörd per hektar standardiserades mot medelvärdet per plats över alla behandlingar och år. Behandlingarna innefattar olika nivåer av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling.

Data är grunden för analyserna i artikeln Smith et al., “Increasing crop rotational diversity can enhance cereal yields”, accepterad i Communications Earth and Environment, 2023.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-9

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Ortrud Jäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Zuzanna Sawinska - Poznań University of Life Sciences, Department of Agronomy orcid

Amélie Gaudin - University of California Davis, Department of Plant Sciences orcid

Christine Watson - Scotland's Rural College orcid

Remedios Alarcòn - Madrid Institute for Rural, Agricultural and Food Research and Development, Agro-environmental Department orcid

... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1958 – 2020

Arter och taxon

gräs
råg
havre
majs
korn
vete
rågveten

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kanada, USA, Europa

Geografisk beskrivning: Data samlades ursprungligen in från långliggande jordbruksförsök i Europa och Nordamerika.

Publikationer

Smith, Vico, Costa, Bowles, Gaudin, Hallin, Watson, Alarcòn, Berti, Blecharczyk, Calderon, Culman, Deen, Drury, Garcia y Garcia, García-Díaz, Hernández Plaza, Jonczyk, Jäck, Lehman, Montemurro, Morari, Onofri, Osborne, Pasamón, Sandström, Santín-Montanyá, Sawinska, Schmer, Stalenga, Strock, Tei, Topp, Ventrella, Walker, Bommarco, "Increasing crop rotational diversity can enhance cereal yields", Communications Earth and Environment, 2023.
: accepted manuscript

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data om effekter av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling på spannmålsskörd

Beskrivning

Se bifogade dokumentationsfiler för beskrivning av datakoder (Metadata.txt), växtföljd och skördar (Crop_rotational_information_desc.txt och Crop_rotational_information.tsv) och R markdown-kod som använts för att analysera data (R_script_Smith_etal.Rmd).

Utmatningen från en full körning av R-skriptet kan ses i R_script_Smith_etal.pdf.

Version 1

Citering

Monique Smith, Riccardo Bommarco. Sveriges lantbruksuniversitet (2023). Data om effekter av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling på spannmålsskörd. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/8af1-0q60

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Monique Smith - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1958 – 2020

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data samlades ursprungligen in från långliggande jordbruksförsök i Europa och Nordamerika (se bidragsgivare av data). En forskargrupp vid SLU sammanställde och formaterade data för att passa syftet att undersöka trender för effekterna på spannmålsskörd av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling över ett stort geografiskt område.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1958–2020
  • Tidsupplösning: 1 år

Variabler

18

Publicerad: 2023-03-07