Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok

SND-ID: 2022-241

Skapare/primärforskare

Elina Kangas - Institutet för språk och folkminnen

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset

Meän Akateemi Academia Tornedaliensis

Beskrivning

Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok är en digital ordbok som består av cirka 33 000 ord med översättningar från meänkieli till svenska och från svenska till meänkieli. Orden är märkta med ordklass. I vissa fall finns exempel och geografisk märkning.

Språk

Svenska

Tornedalen Finnish

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nordeuropa

Publikationer
Dataset
Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok

Beskrivning

Datasetet består av c.a 33 000 ord på meänkieli med svenska översättningar, orden är även märkta med ordklass. Datamängden är uppdelad mellan meänkieli till svenska och svenska till meänkieli. Filen är kategoriserade efter begynnelsebokstav.

Filmformatet är .xml, bland datamängden finns även .dtd-beskrivningen för konventionen som följs i dessa filer.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Elina Kangas - Institutet för språk och folkminnen

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset

Kontakt för frågor om data

Elina Kangas

meankieli@isof.se

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats