Temperatur, nederbörd, kväve- och fiberinnehåll hos björk och mjölkört, och kalvvikt för älg (Alces alces) i norra Sverige

SND-ID: 2022-245

Skapare/primärforskare

Sheila Holmes - Sveriges lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

Kjell Danell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

Göran Ericsson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

John Ball - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk, och miljö orcid

Beskrivning

Data och R-kod används i styckvis strukturell ekvationsmodellering för en studie som jämförde de direkta och indirekta effekterna av temperatur och nederbörd på kalvvikt för älg i norra Sverige. Studien inleddes 1988 i ett försök att undersöka klimatförändringarnas effekter på vanliga foderarter för den ekonomiskt och kulturellt viktiga älgen i Sverige. Den pågick till 1997 och startades om 2017.

Temperatur- och nederbördsvariabler är härledda från SMHI väderstationsdata. Genomsnittlig kalvvikt för älg för undersökningsplatser härleds från data från Svenska Jägareförbundet och enskilda jaktlag. Både väder- och kalvvikt representerar medelvärden inom en radie på 50 km från varje studieplats. Mätningar av kväve och neutrala detergenter är resultatet av nära infraröd spektroskopimodellering, med 50 prover för att kalibrera modellen. Prover togs från 1-ha platser och inkluderade material från 30 individer av antingen dunbjörk eller mjölkört.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.vfm.2022.4.4-108

Ansvarig institution/enhet

Vilt, fisk och miljö

Medverkande

Sabrina Dressel orcid

Robert Spitzer - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk, och miljö orcid

Julien Morel - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Fredrik Widemo - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, Fisk och Miljö orcid

Navinder Singh - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Kempestiftelserna rorId
  • Diarienummer hos finansiär: JCK-1914

Finansiering 2

  • Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-02875

Finansiering 3

  • Finansiär: Naturvårdsverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: NV-01337–15/NV-03047–16/NV-08503–18
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 – 1997

2017 – 2019

Arter och taxon

alces alces (linnaeus, 1758)
epilobium l.
betula pubescens ehrh.
epilobium angustifolium

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västerbottens och Norrbottens län i norra Sverige. En dokumentationsfil (sites_no.tsv.tsv) anger varifrån mätdata insamlats finns tillgänglig under data och dokumentationen. I filen anges endast orter. Data har insamlats cirka 50 km från angivna orter.

Publikationer

Holmes SM, Dressel S, Morel J, Spitzer R, Ball JB, Ericsson G, Singh NJ, Widemo F, Cromsigt JPGM, Danell K. 2023. Increased summer temperature is associated with reduced calf mass of a circumpolar large mammal through direct thermoregulatory and indirect, food quality, pathways. Oecologia. https://doi.org/10.1007/s00442-023-05367-0
DOI: https://doi.org/10.1007/s00442-023-05367-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Temperatur, nederbörd, kväve- och fiberinnehåll hos björk och mjölkört, och kalvvikt för älg (Alces alces) i norra Sverige

Beskrivning

Se beskrivning på engelska.

Version 1

Citering

Sheila Holmes, Kjell Danell, John Ball, Göran Ericsson. Sveriges lantbruksuniversitet (2023). Temperatur, nederbörd, kväve- och fiberinnehåll hos björk och mjölkört, och kalvvikt för älg (Alces alces) i norra Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/j1fh-8w11

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Sheila Holmes - Sveriges lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

Kjell Danell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

John Ball - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk, och miljö orcid

Göran Ericsson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

Publicerad: 2023-01-18
Senast uppdaterad: 2023-04-05