Bothriolepis (Placodermi, Arthrodira) från Iveragh-halvön (Irland) - CT-data, 3D-modeller, och fylogenetiska filer

SND-ID: 2022-247

Skapare/primärforskare

Vincent Dupret - Uppsala universitet orcid

Beskrivning

Datasetet hänger samman med en studie av fossilt fiskmaterial från sydvästra Irland (Placodermi, Antiarchi; Givetian på Iveragh-halvön). Data består av SEM-elementkartläggning (avsnitt 1), datortomografiska bildstaplar och efterföljande arbetsfiler (dvs. segmentering, visualiseringsfiler, STL-filer och 3D PDF-filer; avsnitt 2-5), samt fylogenetiska analyser relaterade till släktet Bothriolepis som studerats i artikeln (avsnitt 6).
* Zoobank LSID för artikeln: urn:lsid:zoobank.org:pub:0438B3D4-AEAA-4000-A1CB-B5DA0ECA466F
* Zoobank LSID för taxon Bothriolepis dairbhrensis: urn:lsid:zoobank.org:act:B577F075-1EF6-48A5-8C7C-E64E36E2BC4E

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för organismbiologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet (ERC) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: ERC-2020-ADG 101019613

Finansiering 2

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Arter och taxon

bothriolepis dairbhrensis

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Valentia Slate Formation, Iveragh Peninsula, Irland

Publikationer

Dupret, Byrne, Castro, Hammer, Higgs, Long, Niedźwiedzki, Qvarnström, Stössel & Ahlberg. 2023. The Bothriolepis (Placodermi, Antiarcha) material from the Valentia Slate Formation of the Iveragh Peninsula (middle Givetian, Ireland): morphology, evolutionary and systematic considerations, phylogenetic and palaeogeographic implications. PLOS ONE. 18(2): e0280208. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280208 LSID urn:lsid:zoobank.org:pub:0438B3D4-AEAA-4000-A1CB-B5DA0ECA466F
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280208
URN: urn:lsid:zoobank.org:pub:0438B3D4-AEAA-4000-A1CB-B5DA0ECA466F

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Bothriolepis (Placodermi, Arthrodira) från Iveragh-halvön (Irland) - CT-data, 3D-modeller, och fylogenetiska filer

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Data som motsvarar artikeln

Dupret, Byrne, Castro, Hammer, Higgs, Long, Niedźwiedzki, Qvarnström, Stössel & Ahlberg. In Press. The Bothriolepis (Placodermi, Antiarcha) material from the Valentia Slate Formation of the Iveragh Peninsula (middle Givetian, Ireland): morphology, evolutionary and systematic considerations, phylogenetic and palaeogeographic implications. PLOS ONE.
med LSID urn:lsid:zoobank.org:pub:0438B3D4-AEAA-4000-A1CB-B5DA0ECA466F
och arten Bothriolepis dairbhrensis Dupret, Byrne

... Visa mer..

Version 1

Citering

Vincent Dupret. Uppsala universitet (2022). Bothriolepis (Placodermi, Arthrodira) från Iveragh-halvön (Irland) - CT-data, 3D-modeller, och fylogenetiska filer. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.57804/8y8t-kr41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

3D

Övrigt

Skapare/primärforskare

Vincent Dupret - Uppsala universitet orcid

Publicerad: 2022-12-29
Senast uppdaterad: 2023-02-27