Fällfångstdata för mindre vinbärsbrunmal, Euhyponomeutoides albithoracellus, för identifiering av artens sexualferomon

SND-ID: 2022-248

Skapare/primärforskare

Glenn Svensson - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olle Anderbrant - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Christer Löfstedt - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Erling Jirle - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Sven Hellqvist orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Data på antalet hanar av mindre vinbärsbrunmal fångade i fällor betade med olika kandidatsubstanser för artens sexualferomon. Försök utfördes i svartvinbärsodlingar i norra Sverige 2004, 2005 och 2022.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Biologiska institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
 • Diarienummer hos finansiär: O-20-20-452
 • Projektnamn på ansökan: Profitable culturing of currants by pheromone-based control of insect pests
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-07-13 – 2004-08-02

2005-06-22 – 2005-07-26

2022-06-08 – 2022-07-21

Arter och taxon

mindre vinbärsbrunmal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Umeå kommun, Överkalix kommun

Geografisk beskrivning: Norra Sverige

Publikationer

Svensson, G. P., Anderbrant, O., Öberg, E., Jirle, E. V., Hellqvist, S., & Löfstedt, C. (2023). Identification of (E)- and (Z)-11-tetradecenyl acetate as sex pheromone components of the currant pest Euhyponomeutoides albithoracellus. Journal of Applied Entomology, 147, 313-319.
DOI: https://doi.org/10.1111/jen.13115

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Fällfångstdata för mindre vinbärsbrunmal, Euhyponomeutoides albithoracellus, för identifiering av artens sexualferomon

Beskrivning

Fällfångst av hanar av mindre vinbärsbrunmal för identifiering av artens sexualferomon. Fällor betades med olika kandidatsubstanser producerade av honor och som gav elektrofysiologiska svar i antennerna hos hanarna.

Version 1

Citering

Glenn Svensson, Olle Anderbrant, Christer Löfstedt, Erling Jirle, Sven Hellqvist, Elisabeth Öberg. Lunds universitet (2022). Fällfångstdata för mindre vinbärsbrunmal, Euhyponomeutoides albithoracellus, för identifiering av artens sexualferomon. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/8mmz-1792

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Glenn Svensson - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olle Anderbrant - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Christer Löfstedt - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Erling Jirle - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Sven Hellqvist orcid

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-13–2004-08-02
 • Instrument: Feromonfälla

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06-22–2005-07-26
 • Instrument: Feromonfälla

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-06-08–2022-07-21
 • Instrument: Feromonfälla
Publicerad: 2022-12-23
Senast uppdaterad: 2023-05-09