Tolkordlista svenska–arabiska

SND-ID: 2022-251

Skapare/primärforskare

Fahed Al Mulki - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen rorId

Beskrivning

Tolkordlista svenska–arabiska är en ordlista mellan svenska och arabiska som består av c.a 6500 ord översatta från svenska till arabiska. I första hand behandlar tolkordlistan fackord ord inom rättsväsende, socialförsäkring, medicin & psykiatri, arbetsmarknad och pension.

Språk

Arabiska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Medverkande

Taleb Ali

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer


:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Tolkordlista svenska–arabiska

Beskrivning

Datasetet består av två .json filer. Filen "arabiska.json" innehåller en lista med alla svenska ord och dess motsvarighet på arabiska. Filen "arabiska_med_basordlista.json" innehåller en kopia av den svenska tolkordlistan med arabiska översättningar under attributen "oversattning", basordlistan innehåller även definitioner och domänuppdelning på svenska. Observera att en svenskt ord kan innehålla flera arabiska översättningar i båda filerna.

Datasetets storlek är 3.2mb och innehåller 6656 arabi

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Fahed Al Mulki - Institutet för språk och folkminnen

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats