Datauppsättning från konfokalmikroskopi av växtprover – ”High throughput”-karakterisering av kortikala mikrotubuli-nätverks svar på mekanisk stress.

SND-ID: 2022-252

Skapare/primärforskare

Elsa Demes - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi orcid

Stéphane Verger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi orcid

Beskrivning

Datamängden innehåller Tiff Z-stackar från transgena ljusodlade Arabidopsis thaliana-hypokotyler uttryckande kortikala mikrotubuli (CMT)-reporterlinjer antingen med få eller inga dödade celler från ett tidsserieexperiment. Denna datauppsättning analyserades med ett nytt halvautomatiserat arbetsflöde för bildanalys som vi har utvecklat för att kvantifiera CMT-omorganisation i enskilda celler efter en ablation. (https://github.com/VergerLab/MT_Angle2Ablation_Workflow).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.genfys.2023.4.4.IÄ-2

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2020-03974
 • Projektnamn på ansökan: Starting grant

Finansiering 2

 • Finansiär: VINNOVA rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2016-00504

Finansiering 3

 • Finansiär: Bio4Energy

Finansiering 4

 • Finansiär: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse rorId
 • Diarienummer hos finansiär: KAW 2016.0341 and KAW 2016.0352
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Arter och taxon

backtrav

Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Dataset of confocal microscopy from plant samples - High-throughput characterization of cortical microtubule arrays response to anisotropic tensile stress

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datamängden i zip-filen analyserades med hjälp av skripten på GitHub (https://github.com/VergerLab/MT_Angle2Ablation_Workflow). Ett steg för steg beskriver och förklarar alla skript för bildanalysproceduren. De mellanliggande data som genereras av analysmetoden kan hittas på zenodo (https://zenodo.org/record/7436075#.Y5rmd-zMJF8).

Dokumentationsfilen Example_2D_Image.tif ger en visuell representation från en typisk z-stack.

Version 1

Citering

Elsa Demes, Stéphane Verger. Sveriges lantbruksuniversitet (2023). Dataset of confocal microscopy from plant samples - High-throughput characterization of cortical microtubule arrays response to anisotropic tensile stress . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/62ed-8017

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

3D

Skapare/primärforskare

Elsa Demes - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi orcid

Stéphane Verger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Inspelning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Konfokalmikroskop tidsseriebilder av hypokotyler (var 20 minut under 4 timmar) togs på mikrotubuli-reporterlinjer
 • Instrument:
 • Datakälla: Forskningsdata, Biologiska prover
 • Tidsupplösning: 20 minut

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

Stéphane Verger

Stephane.verger@umu.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2023-02-24