Simuleringar av HCN polymerisation

SND-ID: 2022-38

Skapare/primärforskare

Hilda Sandström - Chalmers tekniska högskola orcid

Martin Rahm - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Beskrivning

Forskningsprojektet ämnar till att kartlägga kinetiken och termodynamiken för de föreslagna första reaktionstegen i HCN polymerisation. Datasetet består av resultat från kvantkemiska beräkningar med Gaussian16 och input-filer till molekyldynamiksimuleringar med cp2k.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Kemi och kemiteknik

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-04127
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Simuleringar av HCN polymerisation

Beskrivning

Följande mjukvaror och resurser användes: cp2k version 6.1, Gaussian16 och PLUMED version 2.5.

Se den engelska sidan och medföljande readme-filer för mer information.

Version 1

Citering

Hilda Sandström, Martin Rahm. Chalmers tekniska högskola (2023). Simuleringar av HCN polymerisation. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4ysr-8544

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Hilda Sandström - Chalmers tekniska högskola orcid

Martin Rahm - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Publicerad: 2023-05-15