Svenska regeringars krav på återrapportering från statliga myndigheter 1993 – 2017

SND-ID: 2022-39

Skapare/primärforskare

Shirin Ahlbäck Öberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Helena Wockelberg - Uppsala universitet orcid

Beskrivning

Databasen bygger i huvudsak på regleringsbrev utfärdade av svenska regeringar till statliga förvaltningsmyndigheter perioden 1993 – 2017. Här finns variabler som beskriver regeringars formella styrning av 188 statliga myndigheter. De typer av styrning som ingår är ledningsmodell, finansiell styrning, organisationsstyrning, återrapporteringskrav med mera. Datasetet innehåller också information om myndigheternas egenskaper och om regeringarna och statsråden som styr.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: Dnr 2011-01364
  • Projektnamn på ansökan: The Politics of Public Management Policy: Explaining and Evaluating Public Performance Management in Sweden [Kampen om byråkratin – varför blev effektivitet och styrbarhet förvaltningspolitisk överideologi?]

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: P16-0496
  • Projektnamn på ansökan: A Swedish Model of Administration? State Level Agency Autonomy from a Multi-Dimensional Perspective [Finns det en svensk förvaltningsmodell? Förvaltningsmyndigheternas självständighet studerad ur ett multi-dimensionellt perspektiv]
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Förekommer namn på statsråd i variabler V16a och V16b

Metod och tidsperiod

Population

Formell styrning av svenska statliga myndigheter, myndigheters och regeringars egenskaper.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Strategiskt urval.

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 – 2017

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahlbäck Öberg, S., & Wockelberg, H. (2021). Agency Control or Autonomy? : Government Steering of Swedish Government Agencies 2003–2017. In International Public Management Journal (Vol. 24, Issue 3, pp. 330–349). https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1799889
URN: urn:nbn:se:uu:diva-416121
DOI: https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1799889

Wockelberg, H., & Ahlbäck Öberg, S. (2021). Explaining the Dynamics of Management by Objectives and Results Post-NPM : The Case of the Swedish National Executive. In Scandinavian Journal of Public Administration (Vol. 25, Issue 2, pp. 43–72). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-445708
URN: urn:nbn:se:uu:diva-445708

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenska regeringars krav på återrapportering från statliga myndigheter 1993 – 2017

Version 1

Citering

Helena Wockelberg, Shirin Ahlbäck Öberg. Uppsala universitet (2022). Svenska regeringars krav på återrapportering från statliga myndigheter 1993 – 2017. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/hhp6-ah69

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Helena Wockelberg - Uppsala universitet orcid

Shirin Ahlbäck Öberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 – 2017

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Urvalsstorlek: 1939
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Variabler

54

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-03-23