Alkali jon diffusion och struktur för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikatglas

SND-ID: 2022-4

Skapare/primärforskare

Felix Bengtsson - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Ilknur Bayrak Pehlivan - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet orcid

Lars Österlund - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet orcid

Beskrivning

Diffussionskinetik och strukturella egenskaper för kemiskt härdade titanoxid dopade soda kalk silikat glas studerades med djupupplöst fotoelektronspektroskopi, Ramanspektroskopi och spektrofotometri.

Vänligen se den engelska katalogsidan för utförligare beskrivning.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Diarienummer hos huvudman

P105190

Ansvarig institution/enhet

RISE Glas

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Bengtsson, F., Pehlivan, I. B., Österlund, L., & Karlsson, S. (2022). Alkali ion diffusion and structure of chemically strengthened TiO2 doped soda-lime silicate glass. In Journal of Non-Crystalline Solids (No. 121564; Vol. 586, pp. 121564–121564). https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121564
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121564
URN: urn:nbn:se:ri:diva-58914

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset: Alkali jon diffusion och struktur för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikatglas

Ladda ner data

DATA 2022-4.zip (427.77 KB)

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Se engelska katalogsidan för fillista och varibelförklaringar och se readme-filen för mer utförlig beskrivning.

Version 1

Citering

Felix Bengtsson, Ilknur Bayrak Pehlivan, Lars Österlund, Stefan Karlsson. RISE Research Institutes of Sweden (2022). Dataset: Alkali jon diffusion och struktur för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikatglas. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/m3y0-kv73

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Felix Bengtsson - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet

Ilknur Bayrak Pehlivan - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet orcid

Lars Österlund - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet orcid

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-04-01