JSON dataset för simulerad byggnadsvärmekontroll för system-av-system interoperabilitet

SND-ID: 2022-45

Skapare/primärforskare

Jacob Nilsson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB) orcid

Beskrivning

Datasetet innehåller simulerad servicedata för system-av-system interoperabilitetsforskning. För mer information se bifogad dokumentation och den engelska katalogsidan.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB)

Finansiering

 • Finansiär: ECSEL Joint Undertaking (JU)
 • Diarienummer hos finansiär: 826452
 • Projektnamn på ansökan: Arrowhead Tools
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Luleå kommun

Geografisk beskrivning: Viss temperaturdata är tagen från SMHIs väderstation i Luleå.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, J., Delsing, J., & Sandin, F. (2020). Autoencoder Alignment Approach to Run-Time Interoperability for System of Systems Engineering. In IEEE 24th International Conference on Intelligent Engineering Systems (pp. 139–144). https://doi.org/10.1109/INES49302.2020.9147168
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-80561
DOI: https://doi.org/10.1109/INES49302.2020.9147168

Nilsson, J., Delsing, J., Liwicki, M., & Sandin, F. (n.d.). Machine Learning based System–of–Systems Interoperability : A SenML–JSON Case Study. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-87849
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-87849

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
JSON dataset för simulerad byggnadsvärmekontroll för system-av-system interoperabilitet

Beskrivning

Data kommer i två semikolonseparerade (;) csv-filer, training.csv och test.csv. Träning/testfördelningen är inte slumpmässig; träningsdata kommer från de första 80 % av de simulerade tidsstegen och testdata är de sista 20 %. Det finns ingen specifik valideringsdatauppsättning, valideringsdatan bör istället väljas slumpmässigt från träningsdatan. Simuleringen körs i lika många tidssteg som det finns tillgängliga utetemperaturvärden. De ursprungliga SMHI-data samplar bara en gång i timmen, som lin

... Visa mer..

Version 1

Citering

Jacob Nilsson. Luleå tekniska universitet (2022). JSON dataset för simulerad byggnadsvärmekontroll för system-av-system interoperabilitet . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/1tv7-9x76

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Övrigt

Skapare/primärforskare

Jacob Nilsson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB) orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Simulering
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Simulering av byggnadstemperatur.
 • Datainsamlare: Luleå tekniska universitet
 • Instrument: Pythonskript
 • Datakälla: Händelser/interaktioner, Fysiska föremål

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Temperaturdata från Luleå sommaren 2018

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Dataset med temperaturer för termodynamisk simulering avsedd som input vid simulering gällande utomhustemperatur och tidsmarkör.

Temperaturdata är nedladdad från SMHI.

Version 1

Citering

Jacob Nilsson. Luleå tekniska universitet (2022). Temperaturdata från Luleå sommaren 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/257p-e437

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Övrigt

Skapare/primärforskare

Jacob Nilsson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB) orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Temperaturdata från SMHI
 • Datainsamlare: SMHI

Upphovsrätt

SMHI under Creative Commons Erkännande 4.0 SE

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2022-04-19