Svenska utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende och hälsa: en uppföljande studie

SND-ID: 2022-52

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Syftet var att följa upp utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende samt mentala och generella hälsa.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Regional Ethical Board in Linköping (Dnr 2017/504-3).

Metod och tidsperiod

Population

Studenter

Tidsdimension

Studiedesign

Observationsstudie

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

Uppföljande studies baserat på en tidigare baseline-undersökning

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kronobergs län, Kalmar län

Publikationer
Dataset
Svenska utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende och hälsa: en uppföljande studie

Version 1

Citering

Emil Danehorn. Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap (2022). Svenska utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende och hälsa: en uppföljande studie. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ca00-7y04

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-02-01–2019-09-01

Variabler

21

Antal individer/objekt

822

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-04-19