Undersökning av elektronisk dekoherens med högupplöst attosekund fotoelektroninterferometri

SND-ID: 2022-53

Skapare/primärforskare

David Busto - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Shiyang Zhong - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Cord Arnold - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Mathieu Gisselbrecht - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Anne L'Huillier - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Beskrivning

Vi undersöker fotojonisation av heliumatomer med attosekundspulståg som genereras via övertonsgenerering i neongas. I frekvensdomänen motsvaras attosekundspulståget av en frekvenskam med udda övertoner. Våglängden på det infraröda probfältet som används för övertonsgenering är vald så att den 39:e övertonen är resonant med 2s2p-resonansen i helium belägen vid 60,147 eV. Attosekundpulståget överlappas spatialt och temporärt med en fördröjd infraröd probpuls med en bandbredd på 10 nm och en central våglängd på 800 nm. Båda pulserna fokuseras med en toroidspegel på en helium gasjet. Det resulterande fotoelektronspektrumet mäts med en 2 meter lång magnetisk flaskelektronspektrometer. Experimenten går ut på att mäta fotoelektronspektrat som en funktion av fördröjningen mellan attosekundspulståget och den infraröda probpulsen.

Fotoelektronspektrat uppvisar små fotoelektrontoppar (sidband) som härrör från interferensen av två fotonövergångar. Dessa toppar oscillerar som en funktion av fördröjningen mellan attosekundenpulståget och det infraröda probfältet med två gånger vinkelfrekvensen för probpuls

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Fysiska Institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017.0104

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 339253

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-8185
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Busto et al., Probing electronic decoherence with high-resolution attosecond photoelectron interferometry, arXiv:2111.12037

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Undersökning av elektronisk dekoherens med högupplöst attosekund fotoelektroninterferometri

Ladda ner data

delay.txt (658 byte)
TOF.txt (78.14 KB)
spectrogram.txt (452.96 KB)

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Vänligen se engelska katalogsidan för mer information.

Version 1

Citering

David Busto, Shiyang Zhong, Cord Arnold, Mathieu Gisselbrecht, Anne L'Huillier. Lunds universitet (2022). Undersökning av elektronisk dekoherens med högupplöst attosekund fotoelektroninterferometri. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mtfm-b338

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

David Busto - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Shiyang Zhong - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Cord Arnold - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Mathieu Gisselbrecht - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Anne L'Huillier - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-03-25