Dataset: Kontamineringsrisker vid sediment-baserat återupplivande av växtplankton

SND-ID: 2022-55

Skapare/primärforskare

Björn Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Helena L Filipsson - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Karin Rengefors - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olga Kourtchenko - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Kerstin Johannesson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Datasetet innehåller geologiska och biologiska observationer från två svenska Östersjö-fjärdar. Det innehåller isotopiska dateringsdata och andra standardiserade geologiska parametrar, samt kvantifiering av vertikaldistributionen av vilostadier av växtplankton, främst kiselalger och cyanobakterier. Utöver detta kvantifierades kontaminering mellan sedimentdjupen med hjälp av fluorescerande 4,5 μm mikroplastkulor.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00594
  • Projektnamn på ansökan: Sedimentet berättar: Hur har växtplanktonpopulationer anpassats till miljögifter under de senaste 150 åren?
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-06-27 – 2021-09-16

Arter och taxon

skeletonema marioni
thallasiosira baltica
chaetoceros spp
dolichospermum spp
naviculoids
amphoroids
nodularia spumigena
fragilariopsis spp

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östergötlands län, Kalmar län, Östersjön

Geografisk beskrivning: Mellan 27-28:e juni 2017 provtogs Gropviken (GP17; 58°19.92N 16°42.35'E) och Gåsfjärden (VG17; 57°34.35'N 16°34.98'E). Den 22:a september 2020 provtogs Gåsfjärden (VG20; N 57°34.38’, E 16°35.43’) igen men ca 500 m öster om VG17.

Publikationer

Andersson, B., K. Rengefors, O. Kourtchenko, K. Johannesson, O. Berglund, and H. L. Filipsson. (2023). Cross-contamination risks in sediment-based resurrection studies of phytoplankton. Limnology and Oceanography Letters, 8(2), 376-384.
DOI: https://doi.org/10.1002/lol2.10291

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset: Kontamineringsrisker vid sediment-baserat återupplivande av växtplankton

Beskrivning

Läs filen Metadata_Andersson2022.docx för detaljerad information om filer och datainsamling.

Version 1

Citering

Björn Andersson, Karin Rengefors, Olga Kourtchenko, Kerstin Johannesson, Olof Berglund, Helena L Filipsson. Göteborgs universitet (2022). Dataset: Kontamineringsrisker vid sediment-baserat återupplivande av växtplankton. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/9y59-7a50

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Björn Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Karin Rengefors - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olga Kourtchenko - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Kerstin Johannesson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Olof Berglund - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

... Visa mer..

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-10-25
Senast uppdaterad: 2023-05-31