Välj vilka du samverkar med på ett klokt sätt: Att genom samverkan hantera ömsesidigt beroende delproblem i hanteringen av skogsbränder

SND-ID: 2022-63

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet

Beskrivning

Studien tillämpar ett nätverksperspektiv för att undersöka samverkan i hanteringen av två skogsbränder i Sverige och Kanada. Syftet är att förklara hur samverkan i de fall aktörerna arbetar med ömsesidigt beroende delproblem påverkar deras förmåga att hantera delproblemen på ett effektivt sätt.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Medverkande

Lorien Jasny - University of Exeter, Department of Politics

Julia Baird - Brock University, Department of Geography and Tourism Studies

Angela Guerrero - Queensland University of Technology

Robert Summers - University of Alberta, School of Urban and Regional Planning

Ryan Plummer - Brock University, Environmental Sustainability Research Centre

... Visa mer..

Uppdragsgivare

Stockholms universitet

Finansiering

  • Finansiär: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Regionala stabsaktörer som hanterat skogsbränder i Sverige och Kanada

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
80-95% av alla aktörer i de regionala staberna i de studerade skogsbränderna

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-07-01 – 2016-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kanada

Geografisk beskrivning: Alberta, Kanada, och Västmanland, Sweden

Lägsta geografiska enhet

Landskap

Högsta geografiska enhet

Landskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bodin et al. (2022), "Choose your collaborators wisely: Addressing interdependent tasks through collaboration in responding to wildfire disasters", Public Administrative Review (in press)
DOI: https://doi.org/10.1111/puar.13518

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Välj vilka du samverkar med på ett klokt sätt: Att genom samverkan hantera ömsesidigt beroende delproblem i hanteringen av skogsbränder

Ladda ner data

Data.zip (9.34 KB)

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Den publicerade artikeln beskriver utförligt datan, som består av samarbetsrelationer mellan aktörer som deltagit i skogsbrandsbekämpning, samt deras egen uppskattning om hur effektivt de löste sina uppgifter. Denna data har sedan analyserats för att utröna om och hur relationerna kan ha påverkat deras effektivitet. Metoden beskrivs utförligt i artikeln. Ett R script som finns tillgängligt i datafilerna beskriver också de genomförda analyserna.

Version 1

Citering

Örjan Bodin. Stockholms universitet (2022). Välj vilka du samverkar med på ett klokt sätt: Att genom samverkan hantera ömsesidigt beroende delproblem i hanteringen av skogsbränder. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rs9k-j516

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Enkät skickad till alla som var aktiva i stabsarbetet under den första kritiska perioden under skogsbranden
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-07-01–2016-12-31
  • Urvalsstorlek: 182
  • Antal svar: 182
  • Antal ej svarande: 25
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 25
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

182

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

87%

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2022-05-31