Data om mikroklimat i ihåliga träd och hur det påverkar ett boende skalbaggar, Osmoderma eremita

SND-ID: 2022-71

Alternativ titel

Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita

Skapare/primärforskare

Ly Lindman - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Data inkluderar uppmätta habitategenskaper, mikroklimatiska variabler och artdata som samlats in med mark-återfångstmetoden. Den användes för analyser för att utforska mikroklimat i trädgropar i relation till trädets egenskaper; och hur dessa variabler påverkar förekomsten och kroppsstorleken av Osmoderma eremita (läderbagge). Manuskript: "Mikroklimat i ihåliga träd och hur det påverkar en levande skalbaggarart, Osmoderma eremita". Studien är på engelska.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-11

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Eklandskapsfonden i Linköpings kommun

Finansiering 2

  • Finansiär: Carl Tryggers Stiftelse

Finansiering 3

  • Finansiär: Bjärka-Säby Stiftelsen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-07 – 2020-07

Arter och taxon

osmoderma eremita

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Bjärka-Säby och Brokind i södra Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Lindman L, Öckinger E, Ranius T. Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita. Accepted by Ecological Entomology.
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data on Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita

Beskrivning

Species-related data is collected with mark-recapture method (pitfall trap).
Moisture/humidity is measured with soil moisture meter (GS3 sensor; Decagon Devices).
Temperature data is recorded with Lascar EL-USB-1 data-loggers.

OE_MC_publish_ambient.tsv: 9766 R × 9 C
OE_MC_publish_internal.tsv: 9766 R × 55 C
OE_MC_publish_R.tsv: 47 R × 67 C
OE_MC_publish_RH.tsv: 53 R × 31 C

Specimens_data_publish_b_length-habitat-MC.tsv: 256 R × 24 C
Specimens_data_publish_Recapture.tsv: 500 R × 6 C

Version 1

Citering

Ly Lindman. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Data on Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/856g-v725

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ly Lindman - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Habitategenskaper mättes (t.ex. med måttband eller måttstav av trä) eller utvärderades. Temperaturdata registrerades med dataloggare. Fuktigheten mättes med GS3-sensor. Artdata undersöktes med mark-återfångstmetoden, med hjälp av fallgropfällor.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-07–2020-07
  • Instrument: GS3 sensor (Decagon Devices, US) - Apparat för mätning av markfuktighet
  • Instrument: Lascar EL-USB-1 data-logger (Lascar Electronics, UK) - Enhet för att registrera temperatur (varje timme i ett år)
Publicerad: 2022-11-04