Begränsad tillväxt av fjällbjörkplantor över årtionden har liten inverkan på den omgivande tundran

SND-ID: 2022-75

Skapare/primärforskare

Ruud Scharn - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Isabel S. Negri - Cardiff University, School of Biosciences

Jørn O. Løkken - Norwegian Institute for Nature Research orcid

Christine D. Bacon - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Alexandre Antonelli - Royal Botanical Gardens Kew orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Studien tar upp två viktiga frågor om fjällbjörkens, som är den dominerande arten i trädgränsen, förflyttning upp på kalfjället:

• Hur klarar sig björkplantorna som har etablerats ovanför trädgränsen?
• Hur påverkar dessa björkplantor den omgivande vegetationen på kalfjället?

Vi samlade in data om artförekomsten av växter i 50 x 50 cm stora provytor runt björkplantor ovanför trädgränsen nära Latnjajaure Fältstation i norra Sverige. Dessa mätningar jämfördes med kontrollmätningar och referensmätningar gjorda under trädgränsen. Vi tittade också på björkplantornas tillväxt (diameter + längd) under de senaste 15 åren, från 2001 till 2016. De data som deponerats i datasetet omfattar rådata, kod och statistiska modeller som används för att analysera data samt alla utdata (figurer och tabeller) som används i studien. Ytterligare metadata finns i README-filen som ingår.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 942-2015-1382
  • Projektnamn på ansökan: Inverkan av ett varmare klimat på den biologska mångfalden i Arktis
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-07-01 – 2016-07-31

2005-07-01 – 2016-07-31

Arter och taxon

betula pubescens ehrh.

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län, Kiruna kommun, Arktis

Geografisk beskrivning: Latnjajaure fältstation nära Abisko i norra Sverige (68,35°N, 18,49°E).

Publikationer

Scharn, R., Negri, I. S., Sundqvist, M. K., Løkken, J. O., Bacon, C. D., Antonelli, A., Hofgaard, A., Nilsson, R. H., & Björk, R. G. (2022). Limited decadal growth of mountain birch saplings has minor impact on surrounding tundra vegetation. In Ecology and Evolution (Vol. 12, Issue 6). Wiley. https://doi.org/10.1002/ece3.9028
DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.9028

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Begränsad tillväxt av fjällbjörkplantor över årtionden har liten inverkan på den omgivande tundran

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ALLMÄN INFORMATION

1. Datasetets titel:
Begränsad tillväxt av fjällbjörkplantor över årtionden har liten inverkan på den omgivande tundran

2. Information om författarna
A. Kontaktuppgifter till huvudförfattaren
Namn: Ruud Scharn
Lärosäte: Göteborgs universitet
E-post: ruud.scharn@gu.se

B. Kontaktuppgifter för medförfattaren
Namn: Robert Björk
Lärosäte: Göteborgs universitet
E-post: robert.bjork@gu.se


3. Datum för datainsamling: 2016-07-(4-31)

4. Geografisk plats för datainsa

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ruud Scharn, Isabel S. Negri, Jørn O. Løkken, Christine D. Bacon, Alexandre Antonelli, Annika Hofgaard, R. Henrik Nilsson, Robert Björk. Göteborgs universitet (2022). Begränsad tillväxt av fjällbjörkplantor över årtionden har liten inverkan på den omgivande tundran. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/p826-y513

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ruud Scharn - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Isabel S. Negri - Cardiff University, School of Biosciences

Jørn O. Løkken - Norwegian Institute for Nature Research orcid

Christine D. Bacon - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Alexandre Antonelli - Royal Botanical Gardens Kew orcid

... Visa mer..

Upphovsrätt

GNU General Public License v3.0

Publicerad: 2022-05-09
Senast uppdaterad: 2022-06-28