Europaparlamentsvalundersökning 2014

SND-ID: 2022-87

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Skapare/primärforskare

Henrik Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Europaparlamentsvalundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956.

I 2014 års undersökning ändrades den primära insamlingsmetoden från personlig intervju till pappersenkät. En av huvudanledningarna till att man ändrade metod var en ökad kostnad att genomföra intervjuerna. En annan anledning var den sjunkande svarsfrekvensen och att man ville säkra ett så stort underlag som möjligt. Som ett resultat av detta dubblerades urvalet till 5400 individer.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Utbildningsdepartementet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker förekommer i frågorna

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalets storlek: 5400

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – 2014

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Oleskog Tryggvason, P., & Hedberg, P. (2015). Swedish national election studies program method report. Super election edition. https://www.gu.se/valforskningsprogrammet/var-forskning/rapporter

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Europaparlamentsvalundersökning 2014

Version 1

Citering

Henrik Oscarsson, Linda Berg, Per Hedberg. Göteborgs universitet (2022). Europaparlamentsvalundersökning 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/sgb5-vf17

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Henrik Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-26–2014-08-17
 • Datainsamlare: SCB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-26–2014-08-17
 • Datainsamlare: SCB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-26–2014-08-17
 • Datainsamlare: SCB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

781

Antal individer/objekt

2775

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51.4%

Publicerad: 2022-08-17
Senast uppdaterad: 2022-09-27