VALU 1991-2022 - SVT:s vallokalsundersökningar riksdagsval 1991-2022

SND-ID: 2023-101

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Alternativ titel

VALU 1991-2022 RV

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Per Näsman - Kungliga Tekniska Högskolan, Gruppen för säkerhetsforskning

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Pettersson - Sveriges Television

Beskrivning

Vallokalsundersökningar (VALU) har genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet sedan 1991 av Sveriges Television i samarbete med forskare vid Gruppen för säkerhetsforskning, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Huvudsyftet med VALU har varit att ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Vallokalsundersökningar innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen vilket parti de röstat på, men också ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB

Uppdragsgivare

Sveriges Television AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 2022

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans, Sören Holmbeg, Per Näsman & Torbjörn Thedéen (2006) Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges Television AB.
:

Hernborn, H., Holmberg, S., Näsman, P., & Thedéen, T. (2002). Valu Swedish Exit Polls. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-144307
URN: urn:nbn:se:kth:diva-144307

Holmberg, S., Näsman, P., & Gustafsson, T. (2015). Så tycker väljarna. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-251073
URN: urn:nbn:se:kth:diva-251073

Holmberg, S., Näsman, P., & Wännström, K. (2012). Väljarnas röst. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-141429
URN: urn:nbn:se:kth:diva-141429

Holmberg, S., & Näsman, P. (2009). Valu är public service. https://gup.ub.gu.se/publication/109362
URN: urn:nbn:se:kth:diva-143864

Holmberg, S., & Näsman, P. (2010). Väljarna i fokus. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-71341
URN: urn:nbn:se:kth:diva-71341

Holmberg, S., Näsman, P., Oscarsson, H., & Gudmundson, K. (2020). Lyssna på väljarna. https://gup.ub.gu.se/publication/298693

Holmberg, Sören, Per Näsman, Henrik Oscarsson, Mikael Pettersson & Per Oleskog Tryggvason (2023) Väljarna avgör. Stockholm: Sveriges Television AB.
:

Hernborn, H., Holmberg, S., Näsman, P., & Thedéen, T. (2003). Valu Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-144305
URN: urn:nbn:se:kth:diva-144305

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
VALU 1991-2022 - SVT:s vallokalsundersökningar riksdagsval 1991-2022

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Henrik Ekengren Oscarsson, Per Näsman, Sören Holmberg, Mikael Pettersson. Sveriges Television AB (2023). VALU 1991-2022 - SVT:s vallokalsundersökningar riksdagsval 1991-2022 . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/pm0j-0k98

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Per Näsman - Kungliga Tekniska Högskolan, Gruppen för säkerhetsforskning

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Pettersson - Sveriges Television

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 2022

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–2022
  • Instrument: VALU 1991-2022 RV (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Vikt för partival (riksdagsval)

Variabler

83

Antal individer/objekt

87705

Kontakt för frågor om data

Richard Karlsson

richard.karlsson@gu.se

Publicerad: 2023-05-24