Data för Elevated plasma phospholipid n-3 docosapentaenoic syra koncentration under hibernering hos två djurarter (PONE-D-22-30692R2)

SND-ID: 2023-112

Alternativ titel

Elevated plasma phospholipid n-3 docosapentaenoic acid concentrations during hibernation

Skapare/primärforskare

Birgitta Strandvik - Karolinska Institutet, Biovetenskaper och näringslära orcid

Beskrivning

Förhöjd koncentration av n-3 docosahexaenoic syra under hibernering hos två djurarter.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Biovetenskaper och näringslära

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

- dnr C212/9 and C268/12

Centrala Djurförsöksetiska nämnden

Metod och tidsperiod

Arter och taxon

brunbjörn
trädgårdssovare
ursus arctos
eliomys quercinus
garden dormouse

Geografisk täckning
Publikationer


:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data för Elevated plasma phospholipid n-3 docosapentaenoic syra koncentration under hibernering hos två djurarter (PONE-D-22-30692R2)

Beskrivning

Fettsyreanalyse av blodprover från björn och möss

Version 1

Citering

Birgitta Strandvik. Karolinska Institutet (2023). Data för Elevated plasma phospholipid n-3 docosapentaenoic syra koncentration under hibernering hos två djurarter (PONE-D-22-30692R2). Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.48723/74x3-8283

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Birgitta Strandvik - Karolinska Institutet, Biovetenskaper och näringslära orcid

Publicerad: 2023-05-23
Senast uppdaterad: 2023-05-24