In situ Rb/Sr geochronology and stable isotope geochemistry evidence for Neoproterozoic and Paleozoic fracture-hosted fluid flow and microbial activity in Paleoproterozoic basement, SW Sweden.

SND-ID: 2023-19

Skapare/primärforskare

Henrik Drake - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö orcid

Beskrivning

Data tables, isotopic, molecular and geochronology

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljö

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-01-01 – 2022-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Henrik Drake, Mikael Tillberg, Manuel Reinhardt, Martin Whitehouse, Ellen Kooijman, In situ Rb/Sr geochronology and stable isotope geochemistry evidence for Neoproterozoic and Paleozoic fracture-hosted fluid flow and microbial activity in Paleoproterozoic basement, SW Sweden, Geochemistry Geophysics, Geosystems, 2023
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
In situ Rb/Sr geochronology and stable isotope geochemistry evidence for Neoproterozoic and Paleozoic fracture-hosted fluid flow and microbial activity in Paleoproterozoic basement, SW Sweden.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Rådata och reducerade data från analyser inom isotopsystemen C, O, S, Sr och Rb/Sr, tillsammans med organisk geokemidata.

Version 1

Citering

Henrik Drake. Linnéuniversitetet (2023). In situ Rb/Sr geochronology and stable isotope geochemistry evidence for Neoproterozoic and Paleozoic fracture-hosted fluid flow and microbial activity in Paleoproterozoic basement, SW Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/qa59-k342

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Henrik Drake - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Mass-spektrometri
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-01–2022-12-01
  • Instrument: LA-ICP-MS (Tekniskt/-a instrument) - LA-ICP-MS, Göteborgs universitet
  • Instrument: GC-MS (Tekniskt/-a instrument) - Gas chromatograph / mass spectrometry, University of Göttingen, Germany
  • Instrument: Nu plasma (II) MC-ICP-MS (Tekniskt/-a instrument) - Multi-collector ICP-MS, Vegacenter, Sverige
  • Instrument: CAMECA IMS 1280 (Tekniskt/-a instrument) - SIMS sekundärjons mass-spektrometer, NordSIMS, Stockholm, Sweden
Publicerad: 2023-04-21