Effect of past century mining activities on sediment properties and toxicity to freshwater organisms in northern Sweden

SND-ID: 2023-27

Skapare/primärforskare

Åsa Berglund - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Carolina Olid - University of Barcelona, Department of Earth and Ocean Dynamics orcid

Johan Lidman - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Christian Bigler - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Beskrivning

Data innefattar spatiala och temporala variationer i sedimentegenskaper och estimerad toxicitet i tre sjöar nära en nedlagd Pb/Zn-gruva. En sedimentprofil per sjö analyserades och de olika sedimentlagrens ålder bestämdes, för att kunna korrelera resultaten med utvecklingen av gruvan.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Carolina Olid - University of Barcelona, Department of Earth and Ocean Dynamics orcid

Christian Bigler - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Johan Lidman - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Göran Gustafssons Lapplandsfond
  • Diarienummer hos finansiär: 1723
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-03-13 – 2018-04-24

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Studien gjordes nära en avslutad Pb/Zn-gruva i Laisvall, Norrbotten, Sverige

Publikationer

Lidman, J., Olid, C., Bigler, C., Berglund, Å.M.M. 2023. Effect of past century mining activities on sediment properties and toxicity to freshwater organisms in northern Sweden. Science of the total environment 162097.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162097

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Effect of past century mining activities on sediment properties and toxicity to freshwater organisms in northern Sweden

Ladda ner data

Beskrivning

Antal variabler: 17
Antal rader (inkl. rubrikrad): 76

Lista på variabler:
Site: Sjöidentitet på sedimentprofilen (Lake 1, Lake 2 or Lake 3)
Depth: Djup på de analyserade sedimentlagren (cm) för varje profil
Zn: Zinkkoncentrationen i respektive sedimentlager (mg kg-1)
Pb: Blykoncentrationen i respektive sedimentlager (mg kg-1)
Density: Densitet i varje sedimentlager (g cm-3)
LOI: Glödförlust i varje sedimentlager (%)
TOC: Totalhalt organiskt kol (%)
PECQ: Predicted effect concentration quotient

... Visa mer..

Version 1

Citering

Johan Lidman, Carolina Olid, Christian Bigler, Åsa Berglund. Umeå universitet (2023). Effect of past century mining activities on sediment properties and toxicity to freshwater organisms in northern Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/a7yd-dy51

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Johan Lidman - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Carolina Olid - University of Barcelona, Department of Earth and Ocean Dynamics orcid

Christian Bigler - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Åsa Berglund - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Deltagande fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning av sedimentprofiler
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-03-13–2018-04-24

Variabler

17

Publicerad: 2023-02-17