Klimatpåverkan och primär energianvändning under livscykeln hos el- och biobränsledrivna lastbilar

SND-ID: 2023-3

Skapare/primärforskare

Roger Sathre - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik orcid

Leif Gustavsson - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik

Beskrivning

Tunga lastbilar bidrar kraftigt till klimatförändringarna och stod 2020 för 7% av de totala svenska växthusgasutsläppen och 5% av de totala globala CO2-utsläppen. Här studerar vi hela livscykeln för lastbilar som drivs av olika energivägar, jämför deras användning av biomassaråvaror, primär energianvändning, biogena och fossila CO2-utsläpp netto och kumulativ strålningstvingning. Vi analyserar batterielektriska lastbilar med bioel från fristående eller kraftvärmeverk och vägar där bioel integreras med vind- och solkraft. Vi analyserar lastbilar som drivs med fossilt dieselbränsle och med dimetyleter (DME). Alla energivägar analyseras med och utan avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). Bioelektricitet och DME produceras av skogsavverkningsrester. Skogsbiomassa är en begränsad resurs, så i en scenarioanalys avsätter vi en fast mängd biomassa för att driva svenska lastbilstransporter. Batteriets livslängd och kemi, tekniknivån för energiförsörjning och biomassakällan och transportavståndet varierar alla för att förstå hur känsliga resultaten är för dessa parametrar. Scenariot sträcker sig 10

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för byggd miljö och energiteknik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sathre, R., Gustavsson, L. (2023). Lifecycle climate impact and primary energy use of electric and biofuel cargo trucks. Global Change Biology Bioenergy.
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Klimatpåverkan och primär energianvändning under livscykeln hos el- och biobränsledrivna lastbilar

Beskrivning

Detta dataset innehåller data om 4 mätvärden (primär energianvändning, biomassaråvara, kumulativa CO2-utsläpp och kumulativ strålkraftspåverkan) som härrör från scenariomodellering av lastbilsanvändning i Sverige som drivs av olika energivägar. Energivägarna inkluderar batterielektriska lastbilar som drivs av bioelektricitet, solcellselektricitet och vindkraft samt förbränningsbilar som drivs av fossil diesel och dimetyleter. Scenariot sträcker sig 100 år in i framtiden.

På arket "tables" i Exc

... Visa mer..

Version 1

Citering

Roger Sathre, Leif Gustavsson. Linnéuniversitetet (2023). Klimatpåverkan och primär energianvändning under livscykeln hos el- och biobränsledrivna lastbilar. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/0h1w-e950

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Roger Sathre - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik orcid

Leif Gustavsson - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Simulering
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Scenariomodellering
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-01-01–2022-08-31

Variabler

4

Publicerad: 2023-01-25