Dataset med 3D-foraminifera för att avslöja miljöförändringar i Östersjöns inlopp under de senaste 200 åren

SND-ID: 2023-40

Skapare/primärforskare

Constance Choquel - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Beskrivning

Dataset med 3D-rekonstruktioner av foraminifären Elphidium clavatum (marin protist med kalcitskal) som förvärvats vid Beamline BL 47XU, SPring-8 synkrotronanläggning (Japan). En voxelstorlek på 0,5 µm användes. Totalt skannades 124 exemplar av Elphidium clavatum. För varje exemplar finns följande filer tillgängliga: en samling råbilder (mappen "cropped"), en samling binära bilder (mappen "mask"), en 3D-rekonstruktion (STL-fil) och två ögonblicksbilder av 3D-rekonstruktionen. Sedimentkärnor samlades in 2013 under en kryssning med R/V Skagerak vid Öresundsstationen DV, norr om ön Ven (55°55,59′ N, 12°42,66′ E). Från sedimentkärnan valdes 16 sedimentlager ut som representerar de senaste 200 åren (dvs. ungefär åren ~2013, ~2010, ~2005, ~2002, ~1993, ~1986, ~1978, ~1960, ~1939, ~1923, ~1906, ~1890, ~1873, ~1857, ~1840 och ~1807). Mellan fem och tio exemplar av Elphidium clavatum valdes ut från varje lager. Datamängden är en del av studien som utforskar 3D-tidsserier av mikrofossil som registrerar miljöförhållanden i Östersjöns inlopp från den tidigindustriella perioden (1800-talet) till nutid (2010

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen, Lunds universitet

Medverkande

Behnaz Pirzamanbein - Lunds universitet, Statistiska institutionen orcid

Laurie Charrieau - Alfred Wegenerinstitutet

Gerhard Schmiedl - Hamburgs universitet

Sha Ni - Hamburgs universitet

Dirk Müter - FORCE Technology, Brøndby, Danmark

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-00671

Finansiering 2

  • Finansiär: Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-2140

Finansiering 4

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1807 – 2013

Arter och taxon

foraminifera
elphidium clavatum

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Öresund

Geografisk beskrivning: Sedimentkärnor samlades in 2013 under en kryssning med R/V Skagerak vid Öresundsstationen DV, norr om ön Ven (55°55.59′ N, 12°42.66′ E).

Publikationer


:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset med 3D-foraminifera för att avslöja miljöförändringar i Östersjöns inlopp under de senaste 200 åren

Ladda ner data

DV8_1993.zip (695.14 MB)
DV5_2002.zip (1.97 GB)
DV4_2005.zip (1.78 GB)
DV1_2013.zip (1.62 GB)
DV2_2010.zip (1.52 GB)
DV10_1986.zip (711.62 MB)
DV12_1978.zip (956.44 MB)
DV16_1960.zip (1.08 GB)
DV20_1939.zip (1.26 GB)
DV22_1923.zip (850.14 MB)
... Visa mer..

Beskrivning

124 exemplar av Elphidium clavatum från 16 sedimentlager skannades. För varje exemplar finns följande filer tillgängliga: en samling råbilder i TIF-format (mappen "cropped"), en samling binära bilder i TIF-format (mappen "mask"), en 3D-rekonstruktion i STL-format och två ögonblicksbilder av 3D-rekonstruktionen i TIF eller PNG-format. En voxelstorlek på 0,5 µm användes. Data för varje exemplar finns i mappar namngett på följande sätt: DV(sedimentdjup i cm)-sp(exemplarnummer)-(beräknat år), t.ex.

... Visa mer..

Version 1

Citering

Constance Choquel. Lunds universitet (2023). Dataset med 3D-foraminifera för att avslöja miljöförändringar i Östersjöns inlopp under de senaste 200 åren. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/285v-pt74

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

3D

Skapare/primärforskare

Constance Choquel - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2023-03-16