Svensk-romska ordlistor

SND-ID: 2023-72

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Svenska-romska ordlistor är en samling ordlistor mellan svenska och olika romska dialekter. Ordlistorna är ämnesinriktad på samhällsord, det vill säga ord för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Det rör sig till viss del om ord och begrepp som är unika för det svenska samhället och som därför kräver särskilda översättningar.

Dom romska dialekterna som förekommer i datamängden är arli, kalo, kelderasch och lovari. Totalt ingår 14 ordlistor. Vissa ordlistor i materialet består av svenska och en romsk dialekt medans andra innehåller svenska och flera romska dialekter i samma fil.

Språk

Svenska

Romani

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Publikationer
Dataset
Svensk-romska ordlistor

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats