Data från: Rumslig och tidsmässig isolering av rapsfält minskar trycket av skadeinsekter och skador på grödan

SND-ID: 2023-77

Skapare/primärforskare

Fabian Bötzl - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Data innehåller information om olika landskapsparametrar på tre rumsliga skalor, förekomster av jordloppor och gnagskador på groddplantor i 56 vårrapsfält under fem år. En mer detaljerad beskrivning finns på engelska.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-10

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Guillermo Aguilera - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: V1433001

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: O-16-20-756
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data innehåller information om jordbruksfält, skadedjur och omgivande landskap. En kodnyckel (ej publicerad) kan koppla dessa data till geografiska platser och jordbrukare.

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-03 – 2018-07

Arter och taxon

phyllotreta
svart jordloppa
krokrandig jordloppa
chaetocnema
alticinae
vågrandig jordloppa
kornjordloppa

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: 56 vårrapsfält i de tre länen Stockholm, Uppsala och Västmanland, i Mälardalen, södra mellersta Sverige.

Publikationer

Boetzl, F.A., Bommarco R., Aguilera, G., Lundin, O. (accepted) Spatiotemporal isolation of oilseed rape fields reduces insect pest pressure and crop damage. Journal of Applied Ecology.
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Data från: Rumslig och tidsmässig isolering av rapsfält minskar trycket av skadeinsekter och skador på grödan

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Uppgifterna i filen "combined_dataset.csv" innehåller information om förekomst av jordloppor och skador på grödan som registrerats i 56 fält ("site_ID") och landskapsparametrar i landskapen som omger dessa fält på tre rumsliga skalor. 169 rader. En utförligare beskrivning ges på den engelska sidan.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Fabian Bötzl - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-03–2018-07
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2023-04-21