RNA-sekvenseringsdata från patienter med hjärtsjukdom och kontroller

SND-ID: 2023-80

Skapare/primärforskare

Victoria Rotter Sopasakis - Göteborgs universitet, Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin orcid

Lillemor Mattsson Hultén - Göteborgs universitet, Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin orcid

Beskrivning

Data i denna studie kommer från RNA-sekvenseringsanalys av förmaksvävnad från humana hjärtan från patienter som genomgick coronary artery bypass grafting (CABG) eller aortic valve replacement (AVR) samt förmaksvävnad från organdonatorer (kontroller) och inköpt humant RNA från förmaksvävnad (kontroller).

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Kodad humandata (RNA)

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Göteborg - dnr 560-12 and 436-15

Metod och tidsperiod

Population

Patienter som genomgått coronary artery bypass grafting (CABG) or aortic valve replacement (AVR) (experimentell grupp) och organdonatorer och inköpt humant RNA (kontrollgrupp).

Studiedesign

Experimentell studie

Preklinisk studie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Joakim Sandstedt, Kristina Vukusic, Elham Rekabdar, Göran Dellgren, Anders Jeppsson, Lillemor Mattsson Hultén, Victoria Rotter Sopasakis. Markedly reduced myocardial expression of γ-protocadherins and long non-coding RNAs in patients with heart disease. International Journal of Cardiology, vol 344 (2021), page 149–159.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.09.046

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
RNA-sekvenseringsdata från patienter med hjärtsjukdom och kontroller

Version 1

Citering

Victoria Rotter Sopasakis, Lillemor Mattsson Hultén. Göteborgs universitet (2023). RNA-sekvenseringsdata från patienter med hjärtsjukdom och kontroller. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/e48r-gn02

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Victoria Rotter Sopasakis - Göteborgs universitet, Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin orcid

Lillemor Mattsson Hultén - Göteborgs universitet, Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin orcid

Publicerad: 2023-04-17