Webbkarta

The Cohort of Swedish Men, COSM

Studienummer:

Titel:

The Cohort of Swedish Men, COSM

Syfte:

Att studera orsaker till kroniska sjukdomar så som cancer (framför allt prostata, tjocktarm, lungor, njurar), hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet, gråstarr och fetma, samt orsaker till längre respektive kortare överlevnad.

Sammanfattning:

COSM är en populationsbaserad kohort av män födda 1918-1952 (45-79 år) som vid tillfället för enkätens etablering 1997 var skrivna i Västmanlands- och Örebro län. 48860 av dessa 100303 män (48.7%) besvarade en enkät med frågor om modifierbara livsstils- och miljöfaktorer så som kost, rökning och alkoholvanor, fysisk aktivitet på arbetet och fritiden, användning av kosttillskott och vissa mediciner. I enkäten frågades också om olika sjukdomar och hälsoproblem som bara förekommer hos män (t ex prostataförstoring) samt subjektivt upplevt välbefinnande. Det inhämtades också information om kroniska sjukdomar som cancer (framför allt i prostata, tjocktarm, lungor och njurar), hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet, gråstarr och fetma. 2008 skickades ett formulär med hälsorelaterade frågor till alla deltagarna, svarsfrekvensen var 77%. 2009 fick deltagarna ett frågeformulär med livsstilsfrågor. Svarsfrekvensen var då 90%. 2010 startade insamling av biomaterial (blod, urin, fettbiopsier) samt antropometiska mått. Drygt 5000 män förväntas ha deltagit i denna insamling

... mer

Tidsperiod för studie:

1997 - pågående

Insamlingsmetod:

1997 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
2008 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
2009 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Geografisk plats:

Sverige

Geografisk beskrivning:

Örebro och Västmanland län.

Analysenhet:

Individ

Population:

Män födda 1918-1952 i Örebro län och Västmanland län.

Tidsdimension/Studiedesign:

Longitudinell: Kohort: Prospektiv

Urvalsmetod:

Totala populationen


Alla män födda mellan 1918 och 1952 bosatta i Örebro eller Västmanlands län mottog under 1997-1998 en enkät innehållande ca 350 frågor rörande kost och andra livsstilsfaktorer. Av 100 303 möjliga män svarade 48 850 (49%) på enkäten. En andra enkät skickades ut 2008 till alla som deltog 1997 och 2009 skickades en tredje enkät ut till dem som svarade 2008.

Tillgänglighet:

3b - Data finns ej tillgängliga via SND. Vänd dig till kontaktpersonen för mer information

Kontakt:

Karl Michaëlsson

Hemsida:

EXT 0015-001

The Cohort of Swedish Men, COSM 1997

Typ av data:

Surveydata

Insamlingshändelser:

1997 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Antal individer/objekt:

48850

Svarsfrekvens:

49%

EXT 0015-002

The Cohort of Swedish Men, COSM 2008

Typ av data:

Surveydata

Insamlingshändelser:

2008 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Antal individer/objekt:

29503

Svarsfrekvens:

78%

EXT 0015-003

The Cohort of Swedish Men, COSM 2009

Typ av data:

Surveydata

Insamlingshändelser:

2009 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Antal individer/objekt:

26156

Svarsfrekvens:

90%

Dokumentation på studienivå:

Dataset 001 - The Cohort of Swedish Men, COSM 1997

Dataset 002 - The Cohort of Swedish Men, COSM 2008

Dataset 003 - The Cohort of Swedish Men, COSM 2009

Sortera efter citering | Sortera efter år

Andersson SO, Rashidkhani B, Karlberg L, Wolk A, Johansson JE. Prevalence of Lower urinary tract symptoms in men aged 45-79 years - A population-based study of 40,000 Swedish men. Brit J Urol 2004;94:327-331

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013

Kaluza J, Håkansson N, Brzozowska A, Wolk A. Diet quality and mortality: a population-based prospective study of men. European Journal of Clinical Nutrition (2009); 63:451-457

Larsson SC, Wolk K, Brismar K, Wolk A. Association of diet with serum insulin-like growth factor-I in middle-aged and elderly men. Am J Clin Nutr 2005; 81:1163-67.

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm. Circulation 128(8):795-802, 2013.

Åkesson A, Larsson SC, Discacciati A, Wolk A. Low-Risk Dietary and Lifestyle Practices in Primary Prevention of Myocardial Infarction in Men. J Am Coll Cardiol 64(13):1299-306, 2014.


Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen