SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 1

Identifierare:

SND-ID:

Huvudman:

Alternativ titel:

SHARE Wave 1

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Sammanfattning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004 — 2006

Geografisk beskrivning:

12 europeiska länder (inkl. Israel)

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Typ av data:

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiär:

Europeiska Unionen

US National Institute on Aging

Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Restriktioner:

Alla personer med vetenskaplig anknytning får ladda ner data kostnadsfritt så länge uppgifterna inte används för andra ändamål än rent vetenskapliga syften.