SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 2

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Skapare/primärforskare:

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

Citera som:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 2. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w2.700

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Ansvarig institution/enhet:

SHARE ERIC, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Skapare/primärforskare:

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Identifierare:

SND-ID: EXT 0148

DOI: 10.6103/SHARE.w2.700

Alternativ titel:

SHARE Wave 2

Beskrivning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

Citera som:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 2. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w2.700

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 15 europeiska länder (ink. Israel)

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

US National Institute on Aging

Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Europeiska Unionen

Publicerad: 2015-05-15
Senast uppdaterad: 2020-09-23