SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 5

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2015

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 5. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w5.700

Please also cite the following publications in addition to theSHARE acknowledgement:
Börsch-Supan, A., T. Kneip, H. Litwin, M. Myck, G. Weber (Eds.) (2015). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. Berlin: De Gruyter.
Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds.) (2015). SHARE Wave 5: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., Malter, F., Schaan, B., Stuck, S. and Zuber, S. (2013

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Identifierare

SND-ID: EXT 0201

DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w5.700

Alternativ titel

SHARE Wave 5

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2015

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 5. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w5.700

Please also cite the following publications in addition to theSHARE acknowledgement:
Börsch-Supan, A., T. Kneip, H. Litwin, M. Myck, G. Weber (Eds.) (2015). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. Berlin: De Gruyter.
Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds.) (2015). SHARE Wave 5: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., Malter, F., Schaan, B., Stuck, S. and Zuber, S. (2013

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 — 2013

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Israel, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 15 europeiska länder (inkl. Israel)

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: US National Institute on Aging

Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Finansiär: Europeiska Unionen

Publicerad: 2016-03-23
Senast uppdaterad: 2020-09-23