SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 5

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Skapare/primärforskare:

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2015

Skapare/primärforskare:

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Identifierare:

SND-ID: EXT 0201

Alternativ titel:

SHARE Wave 5

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Beskrivning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2015

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — 2013

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Schweiz, Tyskland, Österrike, Danmark, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tjeckien, Estland, Slovenien, Luxemburg, Israel

Geografisk beskrivning: 15 europeiska länder (inkl. Israel)

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Europeiska Unionen

US National Institute on Aging

Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement