SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

Beskrivning:

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Identifierare:

SND-ID:

Beskrivning:

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-08-02

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002452

Tillgänglig dokumentation:

SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

Citering:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Veckans Affärer. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002452

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-08-02

Datainsamlare: SIFO Research International

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

1472