SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

Sammanfattning:

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Ämnesområde:

Studienummer:

Sammanfattning:

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Ämnesområde:

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-08-02

Insamlingshändelser:

1988-08-02 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: SIFO Research International

Geografisk plats:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002452

SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

Citering:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Veckans Affärer. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002452

Insamlingshändelser:

1988-08-02 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

1472

Språk:

Data: Svenska
Kodbok: Svenska