Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

Primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning:

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning:

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-11-15 — 1992-11-25

Geografisk plats:

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-75 år

Typ av data:

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

Citering:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2007). Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002922

Typ av data:

Variabler:

123

Antal individer/objekt:

1036