TV4:s valdagsundersökning riksdagsvalet 1998

Primärforskare:

Sammanfattning:

Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår dels personer som röstat på valdagen söndagen den 20 september) och dels sådana som poströstat före valdagen. För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på. För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659 personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14 september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på. Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen. I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta tillvägagångssätt resulterade valdagens intervju

... mer

Ämnesområde:

val

Huvudman:

Tillgänglig dokumentation:

Studienummer:

Primärforskare:

Huvudman:

Producent:

Sammanfattning:

Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår dels personer som röstat på valdagen söndagen den 20 september) och dels sådana som poströstat före valdagen. För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på. För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659 personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14 september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på. Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen. I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta tillvägagångssätt resulterade valdagens intervju

... mer

Ämnesområde:

val

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-09-14 — 1998-09-20

Insamlingshändelser:

1998-09-14 — 1998-09-20 (Telefonintervju)

Data collector: Demoskop

Geografisk plats:

Analysenhet:

Population:

Svenska valmanskåren

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Slumpmässigt urval av telefonnummer samt slumpmässigt urval av ip i hushållet

Version 1.0:

1999-06-15 doi:10.5878/002465

TV4/Demoskop valdagsundersökning riksdagsvalet 1998

Citering:

Arne Modig, Göran Ellung, TV4. Demoskop (1999). TV4/Demoskop valdagsundersökning riksdagsvalet 1998. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002465

Insamlingshändelser:

1998-09-14 - 1998-09-20 (Telefonintervju)

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

2659

Språk:

Data: Svenska
Frågeformulär: Svenska