Europaparlamentsvalundersökning 1999

Primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Det andra svenska valet till EU-parlamentet hölls den 13 juni 1999. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna. Bland de allmänna frågorna om politik ingick: läsvanor om nationell och lokal politik, politik i andra länder och EU-relaterade frågor, exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik i allmänhet och för EU-relaterade frågor, EU-parlamentsvalets betydelse, och om det fanns frågor av särskild betydelse för beslutet hur man skulle rösta i valet, åsikt om de mest positiva och de mest negativa effekterna av EU, inställning till de politiska partierna och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, EU-parlamentet, EU-kommissionen och den svenska riksdagen, inställning till den socialdemokratiska regeringen, de viktigaste frågor

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Alternativ titel:

EUP99

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Det andra svenska valet till EU-parlamentet hölls den 13 juni 1999. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna. Bland de allmänna frågorna om politik ingick: läsvanor om nationell och lokal politik, politik i andra länder och EU-relaterade frågor, exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik i allmänhet och för EU-relaterade frågor, EU-parlamentsvalets betydelse, och om det fanns frågor av särskild betydelse för beslutet hur man skulle rösta i valet, åsikt om de mest positiva och de mest negativa effekterna av EU, inställning till de politiska partierna och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, EU-parlamentet, EU-kommissionen och den svenska riksdagen, inställning till den socialdemokratiska regeringen, de viktigaste frågor

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999

Data collection:

1999-06-14 — 1999-09-27 (Personlig intervju)

Data collector: Statistiska centralbyrån

Instrument:

EuP1999 frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk plats:

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i EU-parlamentsvalet 1999

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören m fl. (2001) EuropaOpinionen. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-89246-02-0.
Libris

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Europaparlamentsvalundersökning 1999

Citering:

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Europaparlamentsvalundersökning 1999. Svensk Nationell Datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002082

Variabler:

358

Antal individer/objekt:

2678