QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige

Primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Beskrivning:

Undersökningen innebar konstruktion och testning av ett frågeformulär, QPSNordic, som är ett samnordiskt frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Undersökningen finansierades av Nordiska Ministerrådet och de nordiska arbetsmiljöinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre böcker om arbetet samt en användarmanual har utgivits i Nordiska Ministerrådets publikationsserie NORD. Dessutom har användarmanualer utgivits på resp lands språk. Det finns rapporter om undersökningen och valideringsprocessen i resp land. I rapporterna finns redogörelse för den begreppsliga och teoretiska bakgrunden till de psykologiska och sociala faktorer som valdes för att mätas av QPSNordic. De relevanta arbetsrelaterade psykologiska och sociala faktorerna definieras, deras teoretiska bakgrund beskrivs och deras samband med hälsa och välbefinnande presenteras. Huvudprincipen för urval av faktorer till QPSNordic var deras relevans och betydelse för arbete, hälsa och välbefinnande. Den multidisciplinära sammansättningen av projektgruppen med experter från olika specialiteter påverkade va

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Ansvarig institution/enhet:

Syfte:

QPSNordic är konstruerat för att användas som instrument för att undersöka psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden: 1) vid organisationsutveckling och interventioner, 2) vid forskning om samband mellan arbete och hälsa och 3) för dokumentation av förändringar i arbetsförhållanden.

Beskrivning:

Undersökningen innebar konstruktion och testning av ett frågeformulär, QPSNordic, som är ett samnordiskt frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Undersökningen finansierades av Nordiska Ministerrådet och de nordiska arbetsmiljöinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre böcker om arbetet samt en användarmanual har utgivits i Nordiska Ministerrådets publikationsserie NORD. Dessutom har användarmanualer utgivits på resp lands språk. Det finns rapporter om undersökningen och valideringsprocessen i resp land. I rapporterna finns redogörelse för den begreppsliga och teoretiska bakgrunden till de psykologiska och sociala faktorer som valdes för att mätas av QPSNordic. De relevanta arbetsrelaterade psykologiska och sociala faktorerna definieras, deras teoretiska bakgrund beskrivs och deras samband med hälsa och välbefinnande presenteras. Huvudprincipen för urval av faktorer till QPSNordic var deras relevans och betydelse för arbete, hälsa och välbefinnande. Den multidisciplinära sammansättningen av projektgruppen med experter från olika specialiteter påverkade va

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk plats:

Analysenhet:

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dallner M. Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland skolanställda i en svensk kommun. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:13.

Dallner M. Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland anställda vid ett bussbolag i Sverige. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:12.

Dallner. Testning av ett samnordiskt frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:14.

Dallner M, Lindström K, Elo A-L, Skogstad A, Gamberale F, Hottinen V, Knardahl S, Örhed E. Användarmanual för QPSNordic. Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2000:19.
Libris

Dallner, Margaretaoth (red.) (2000). Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for Psychological and Social Factors at Work. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet
Libris

Lindström K, Borg W, Dallner M, Elo A-L, Gamerale F, Knardahl S, Örhede E & Raviola P. Measurement of Psychological and Social Factors at Work. Description of Selected Questionnaire Methods Employed in Four Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 1995;Nord 1995:39

Lindström K, Dallner M, Elo A-L, Gamberale F, Knardahl S, Skogstad A & Örhede E. Review of Psychological and Social Factors at Work and Suggestions for the General Nordic Questinnaire (QPSNordic). Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1997;1997:15.

Dallner M, Elo A-L, Gamberale F, Hottinen V, Knardahl S, Lindström K, Skogstad A & Örhede E. Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for Psychological and Social Factors at Work. Nordic Council if Ministers, Copenhagen. 2000;Nord: 2000:12.

Darek Chabiuk. Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö på callcenter. Projektarbete vid Företagsläkarkursen Väst 2010/2011, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, 2011.

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Dataset SND 0837-001

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Skola

Citering:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Skola. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002516

Typ av data:

Variabler:

489

Antal individer/objekt:

372

Dataset SND 0837-002

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Läkemedelsbolag

Citering:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Läkemedelsbolag. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002517

Typ av data:

Variabler:

316

Antal individer/objekt:

81

Dataset SND 0837-003

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Kundtjänst

Citering:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Kundtjänst. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002518

Typ av data:

Variabler:

316

Antal individer/objekt:

65

Dataset SND 0837-004

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995

Citering:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002519

Typ av data:

Variabler:

137

Antal individer/objekt:

995

Dataset SND 0837-005

QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995Index

Citering:

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl, Elsa Örhede. Arbetslivsinstitutet (2014). QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995Index. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002520

Typ av data:

Variabler:

163

Antal individer/objekt:

995