Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset

Sammanfattning:

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Riks-SOM - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. Super-Riks-SOM innehåller data från Riks-SOM-undersökningarna från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Riks-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Studienummer:

Alternativ titel:

Super-Riks-SOM

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Sammanfattning:

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Riks-SOM - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. Super-Riks-SOM innehåller data från Riks-SOM-undersökningarna från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Riks-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — 2016

Insamlingshändelser:

1986-10-14 — 1986-12-10 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Statistiska centralbyrån

Sample size: 2500

Number of responses: 1624

Non response size: 876

1987-10-14 — 1988-02-10 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Sample size: 2500

Number of responses: 1672

Non response size: 828

1988-10-12 — 1988-12-12 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Statistiska centralbyrån

Sample size: 2500

Number of responses: 1643

Non response size: 857

1989-10-26 — 1990-02-08 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: IMU-Testologen AB

Sample size: 2500

Number of responses: 1578

Non response size: 922

1990-10-16 — 1991-01-23 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: IMU-Testologen AB

Sample size: 2500

Number of responses: 1582

Non response size: 918

1991-10-15 — 1992-01-28 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: IMU-Testologen AB

Sample size: 2500

Number of responses: 1573

Non response size: 927

1992-10-20 — 1992-12-22 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: SIFO-Ronneby

Sample size: 2800

Number of responses: 1889

Non response size: 911

1993-10-15 — 1994-01-20 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: SIFO-Ronneby

Sample size: 2800

Number of responses: 1857

Non response size: 943

1994-09-30 — 1995-01-18 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Gallup

Sample size: 2800

Number of responses: 1704

Non response size: 1096

1995-10-10 — 1996-01-25 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Temo

Sample size: 2900

Number of responses: 1777

Non response size: 1123

1996-09-30 — 1997-01-28 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Gallup

Sample size: 2841

Number of responses: 1779

Non response size: 1062

1997-10-06 — 1998-01-28 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Gallup

Sample size: 2800

Number of responses: 1754

Non response size: 1046

1998-09-30 — 1999-01-27 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: SIFO-Ronneby

Sample size: 5600

Number of responses: 3561

Non response size: 2039

1999-10-04 — 2000-01-18 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 5600

Number of responses: 3503

Non response size: 2097

2000-10-13 — 2001-02-15 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3546

Non response size: 2454

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 402

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2052

2001-09-25 — 2002-02-12 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3638

Non response size: 2362

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 592

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2040

2002-09-17 — 2003-02-10 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3609

Non response size: 2391

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 475

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1916

2003-09-15 — 2004-02-17 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3675

Non response size: 2325

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 450

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1876

2004-09-13 — 2005-02-04 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3612

Non response size: 2388

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 441

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1947

2005-09-12 — 2006-02-14 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3499

Non response size: 2501

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 421

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2080

2006-09-08 — 2007-02-15 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: ScandInfo Marketing Research

Sample size: 6050

Number of responses: 3336

Non response size: 2714

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 493

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2221

2007-09-13 — 2008-02-11 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3435

Non response size: 2565

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 493

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2221

2008-09-12 — 2009-02-10 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 6000

Number of responses: 3259

Non response size: 2761

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 423

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2318

2009-09-11 — 2010-02-09 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: PFM Research

Sample size: 9000

Number of responses: 4926

Non response size: 4074

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 629

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3445

2010-09-29 — 2011-02-15 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 9000

Number of responses: 5007

Non response size: 3993

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 707

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3286

2011-09-16 — 2012-02-13 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 9000

Number of responses: 4720

Non response size: 4280

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 713

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3567

2012-09-26 — 2013-02-21 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 12000

Number of responses: 6298

Non response size: 5702

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 903

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 4799

2013-09-13 — 2014-02-23 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 17000

Number of responses: 8406

Non response size: 8594

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 1127

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 7467

2014-09-19 — 2015-03-13 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 13600

Number of responses: 6876

Non response size: 6724

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 762

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 5962

2015-09-18 — 2016-03-24 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 17000

Number of responses: 8261

Non response size: 8739

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 907

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 7832

2016-09-28 — 2017-01-31 (Självadministrerat frågeformulär)

Data collector: Kinnmark

Sample size: 20400

Number of responses: 9828

Non response size: 10572

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 1033

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 9539

Geografisk plats:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsmetoden är systematiskt sannolikhetsurval. Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, ur vilket SOM-undersökningens urval av respondenter dras.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (red.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM-rapport nr 52. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM rapport nr 50. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-19-9.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM-rapport nr 46. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM-rapport nr 44. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM-rapport 41. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM-rapport nr 39. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-09-3.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2005) Lyckan kommer, lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004. SOM-rapport nr 36. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-05-9.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM-rapport nr 34. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-04-2.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2003) Fåfängans marknad : SOM-undersökningen 2002. SOM-rapport nr 33. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-03-4.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM-rapport nr 30. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-9-5.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2001). Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM rapport nr 26. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-6-0.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2000) Det nya samhället : SOM-undersökningen 1999. SOM-rapport nr 24. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-3-6.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM-rapport nr 22. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-1-X .
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1998) Opinionssamhället : SOM-undersökningen 1997. SOM-rapport nr 20. Göteborg : SOM-institutet : Univ. ISBN 91-972694-8-4.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1997) Ett missnöjt folk? : SOM-undersökningen 1996. SOM-rapport nr 18. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-972694-5-X.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1996) Mitt i nittiotalet : SOM-undersökningen 1995. SOM-rapport nr 16. Göteborg: SOM-insititutet. ISBN 91-972694-3-3.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1995) Det gamla riket : SOM-undersökningen 1994. SOM-rapport nr 13. Göteborg: SOM-institutet.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1994) Vägval : SOM-undersökningen 1993. SOM-rapport nr 11. Göteborg: SOM-institutet.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1993) Perspektiv på krisen : SOM-undersökningen 1992. SOM-rapport nr 9. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM-rapport nr 8. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Univ. : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 7. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 6. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1990) Medier och opinion i Sverige : SOM-undersökningen 1989. SOM-rapport nr 5. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1989) Åttiotal : Svensk opinion i empirisk belysning. SOM-rapport nr 4. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM-rapport nr 3. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM-rapport nr 2. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM-rapport nr 1. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (red) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-35-9.
Libris SOM-institutets bokserie

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Version 6.0:

2018-04-16 doi:10.5878/003010

Variabel tillagd : ab200a- j, ga10ah, bb101a-g, ja12a-ja12b, cc11ap, ka901a, ed900h, le10f, fb212n, fc30b, fc30e

Data tillagd : Data från Riks-SOM 2016

Version 5.0:

2017-06-09 doi:10.5878/002896

Variabel tillagd : cc11an, cc11ao

Data tillagd : Data från Riks-SOM 2015

Version 4.0:

2016-07-07 doi:10.5878/002826

Variabel tillagd

Data tillagd : Data från Riks-SOM 2014

Version 3.0:

2015-04-17 doi:10.5878/002635

Variabel tillagd

Data tillagd : Data från Riks-SOM 2013

Version 2.0:

2014-04-24 doi:10.5878/001935

Variabel tillagd : bb100a-l, fb212k-m, ga100a-g, jb100a-k, jb110a-t, je10j, je20k, je90k, jj100m-n, pinc2009, pinc2011

Data tillagd : Data från Riks-SOM 2012

Variabel borttagen : bb10z, bb10aa, bb10ab, ga10e, ga10n, ga10o, ga10t, ga10y, ga10ad, ha101i-j, ha900l, ha901b-d, hb900d, mc101g-o,r-s

Version 1.0:

2013-04-29 doi:10.5878/002091

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2016

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2018). Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2016. Svensk Nationell Datatjänst. Version 6.0. https://doi.org/10.5878/003010

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — 2016

Variabler:

1405

Antal individer/objekt:

111614

Språk:

Data: Svenska
Kodbok: Svenska
Data: Engelska
Kodbok: Engelska