Super-Riks-SOM

Studienummer:

Titel:

Super-Riks-SOM

Serie:

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Sammanfattning:

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Riks-SOM - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Riks-SOM innehåller data från Riks-SOM-undersökningarna från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Riks-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Tidsperiod för studie:

1986 - 2012

Insamlingsmetod:

1986-10-14 - 1986-12-10 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
1987-10-14 - 1988-02-10 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
1988-10-12 - 1988-12-12 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
1989-10-26 - 1990-02-08 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
1990-10-16 - 1991-01-23 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
1991-10-15 - 1992-01-28 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
1992-10-20 - 1992-12-22 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
1993-10-15 - 1994-01-20 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
2012-09-26 - 2013-02-21 (Självadministrerat frågeformulär: papper)
2014-09-19 - 2015-03-13 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Geografisk plats:

Sverige

Analysenhet:

Individ

Tidsdimension/Studiedesign:

Longitudinell: Trend/Upprepat tvärsnitt

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval (OSU)


Urvalsmetoden är systematiskt sannolikhetsurval. Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, ur vilket SOM-undersökningens urval av respondenter dras.

Tillgänglighet:

2b - Kräver alltid primärforskarens tillstånd

SND 0905-001

Super-Riks-SOM 1986-2011

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2013). Super-Riks-SOM 1986-2011. Version 1.0. Svensk Nationell Datatjänst. http://dx.doi.org/10.5878/002091

Typ av data:

Surveydata: Oberoende undersökningar

Tidsperiod för dataset:

1986 - 2011

Variabler:

1271

Antal individer/objekt:

73757

Språk:

  Språk
data Svenska, Engelska
kodbok Svenska, Engelska

Version 1.0:

2013-04-29 doi:10.5878/002091

SND 0905-002

Super-Riks-SOM 1986-2012

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2014). Super-Riks-SOM 1986-2012. Version 2.0. Svensk Nationell Datatjänst. http://dx.doi.org/10.5878/001935

Typ av data:

Surveydata: Oberoende undersökningar

Tidsperiod för dataset:

1986 - 2012

Variabler:

1326

Antal individer/objekt:

80046

Språk:

  Språk
data Svenska, Engelska
kodbok Svenska, Engelska

Version 2.0:

2014-04-24 doi:10.5878/001935

SND 0905-003

Super-Riks-SOM 1986-2013

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2015). Super-Riks-SOM 1986-2013. Version 1.0. Svensk Nationell Datatjänst. http://dx.doi.org/10.5878/002635

Typ av data:

Surveydata: Oberoende undersökningar

Tidsperiod för dataset:

1986 - 2013

Variabler:

1330

Antal individer/objekt:

86649

Språk:

  Språk
data Svenska, Engelska
kodbok Svenska, Engelska

Version 1.0:

2015-04-17 doi:10.5878/002635

SND 0905-004

Super-Riks-SOM 1986-2014

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2016). Super-Riks-SOM 1986-2014. Version 1.0. Svensk Nationell Datatjänst. http://dx.doi.org/10.5878/002826

Typ av data:

Surveydata: Oberoende undersökningar

Tidsperiod för dataset:

1984 - 2014

Variabler:

1372

Antal individer/objekt:

93525

Språk:

  Språk
data Svenska
kodbok Svenska

Version 1.0:

2016-07-07 doi:10.5878/002826

Dataset 004 - Super-Riks-SOM 1986-2014

Sortera efter citering | Sortera efter år

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM-rapport nr 3. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM-rapport nr 1. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM-rapport nr 2. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1989) Åttiotal : Svensk opinion i empirisk belysning. SOM-rapport nr 4. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1990) Medier och opinion i Sverige : SOM-undersökningen 1989. SOM-rapport nr 5. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 6. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 7. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM-rapport nr 8. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Univ. : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1993) Perspektiv på krisen : SOM-undersökningen 1992. SOM-rapport nr 9. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1994) Vägval : SOM-undersökningen 1993. SOM-rapport nr 11. Göteborg: SOM-institutet.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1995) Det gamla riket : SOM-undersökningen 1994. SOM-rapport nr 13. Göteborg: SOM-institutet.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1996) Mitt i nittiotalet : SOM-undersökningen 1995. SOM-rapport nr 16. Göteborg: SOM-insititutet. ISBN 91-972694-3-3.
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1997) Ett missnöjt folk? : SOM-undersökningen 1996. SOM-rapport nr 18. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-972694-5-X.
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1998) Opinionssamhället : SOM-undersökningen 1997. SOM-rapport nr 20. Göteborg : SOM-institutet : Univ. ISBN 91-972694-8-4.
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM-rapport nr 22. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-1-X .
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2000) Det nya samhället : SOM-undersökningen 1999. SOM-rapport nr 24. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-3-6.
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2001). Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM rapport nr 26. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-6-0.
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM-rapport nr 30. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-9-5.
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2003) Fåfängans marknad : SOM-undersökningen 2002. SOM-rapport nr 33. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-03-4.
LibrisSOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM-rapport nr 34. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-04-2.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2005) Lyckan kommer, lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004. SOM-rapport nr 36. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-05-9.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM-rapport nr 39. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-09-3.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM-rapport 41. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-11-3.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM-rapport nr 44. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-14-4.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM-rapport nr 46. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-16-8.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM rapport nr 50. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-19-9.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (red.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM-rapport nr 52. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-21-2.
SwepubLibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databas

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-24-3.
LibrisSOM-institutets bokserieTill lärosätets (gu) databasTill lärosätets (gu) databas


Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen