Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) 2007: Kemisk och fysisk oceanografi

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Leif Anderson - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Beskrivning

Konduktivitetstemperaturdjup (CTD) och vattenprovtagning utfördes vid 26 stationer som täckte delar av västra Eurasian Basin och en station vid kontinentalmarginalen i Östgrönland. Se engelska sidan för för detaljer.

Karta

Skapare/primärforskare

Leif Anderson - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Identifierare

SND-ID: ECDS 0018

Beskrivning

Konduktivitetstemperaturdjup (CTD) och vattenprovtagning utfördes vid 26 stationer som täckte delar av västra Eurasian Basin och en station vid kontinentalmarginalen i Östgrönland. Se engelska sidan för för detaljer.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-08-15 — 2008-09-07

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Arktiska havet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publicerad: 2019-04-09
Senast uppdaterad: 2019-12-13