Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) 2007: Kemisk och fysisk oceanografi

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Leif Anderson - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Beskrivning:

Konduktivitetstemperaturdjup (CTD) och vattenprovtagning utfördes vid 26 stationer som täckte delar av västra Eurasian Basin och en station vid kontinentalmarginalen i Östgrönland. Se engelska sidan för för detaljer.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Skapare/primärforskare:

Leif Anderson - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0018

Beskrivning:

Konduktivitetstemperaturdjup (CTD) och vattenprovtagning utfördes vid 26 stationer som täckte delar av västra Eurasian Basin och en station vid kontinentalmarginalen i Östgrönland. Se engelska sidan för för detaljer.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-08-15 — 2008-09-07

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Arktiska havet

Kontakt för frågor om data:

Leif Anderson

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2019-04-09
Senast uppdaterad: 2019-12-13