Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) 2007: Kemisk och fysisk oceanografi

SND-ID: ECDS 0018

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Leif Anderson - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Beskrivning

Konduktivitetstemperaturdjup (CTD) och vattenprovtagning utfördes vid 26 stationer som täckte delar av västra Eurasian Basin och en station vid kontinentalmarginalen i Östgrönland. Se engelska sidan för för detaljer.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-08-15 – 2008-09-07

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Arktiska havet

Publikationer
Publicerad: 2019-04-09
Senast uppdaterad: 2019-12-13