Vattenströmmar i Färöbankens kanal 1983

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Karin Borenäs - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning:

Mätningar av vattenströmmar i Färöbankens kanal (Faroe Bank Channel) från forskningsfartyget N/O SVANIC i maj 1983.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Skapare/primärforskare:

Karin Borenäs - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0061

Alternativ titel:

Current measurements in the Faroe Bank Channel

Beskrivning:

Mätningar av vattenströmmar i Färöbankens kanal (Faroe Bank Channel) från forskningsfartyget N/O SVANIC i maj 1983.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1983-05-15 — 1983-05-16

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Faroe Bank Channel

Kontakt för frågor om data:

Karin Borenäs

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Borenäs, K. M., and P. A. Lundberg (1988), On the deep‐water flow through the Faroe Bank Channel, J. Geophys. Res., 93(C2), 1281–1292, doi:10.1029/JC093iC02p01281.
Journal of Geophysical Research

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Vattenströmmar i Färöbankens kanal 1983

Citeringsförslag:

Karin Borenäs. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Vattenströmmar i Färöbankens kanal 1983. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/4jh7-sm32

Skapare/primärforskare:

Karin Borenäs - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2019-05-07