Vattenströmmar i Färöbankens kanal 1983

SND-ID: ECDS 0061

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Alternativ titel

Current measurements in the Faroe Bank Channel

Skapare/primärforskare

Karin Borenäs - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Mätningar av vattenströmmar i Färöbankens kanal (Faroe Bank Channel) från forskningsfartyget N/O SVANIC i maj 1983.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1983-05-15 – 1983-05-16

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Faroe Bank Channel

Publikationer

Borenäs, K. M., and P. A. Lundberg (1988), On the deep‐water flow through the Faroe Bank Channel, J. Geophys. Res., 93(C2), 1281–1292, doi:10.1029/JC093iC02p01281.
Journal of Geophysical Research

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Vattenströmmar i Färöbankens kanal 1983

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Karin Borenäs. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Vattenströmmar i Färöbankens kanal 1983. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/4jh7-sm32

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karin Borenäs - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-05-07