Modellsimuleringar av luftkoncentration och deposition av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986

Skapare/primärforskare:

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Beskrivning:

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan. Modellresultat finns tillgängliga för det europeiska området med sex timmars upplösning och en geografisk upplösning på 50 km.

Se engelska katalogsidan för mer detaljer: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0062

Karta:

Skapare/primärforskare:

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0062

Beskrivning:

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan. Modellresultat finns tillgängliga för det europeiska området med sex timmars upplösning och en geografisk upplösning på 50 km.

Se engelska katalogsidan för mer detaljer: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0062

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986-04-26 — 1986-05-09

Datainsamling:

Kontaktperson för frågor om data:

Joakim Langner

Tillgänglig dokumentation:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Langner, J., Robertson, L., Persson, C., and Ullerstig, A. Validation of the operational emergency response model at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute using data from ETEX and the Chernobyl accident, Atmospheric Environment, 32, 4325-4333, 1998.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986

Citering:

Joakim Langner. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ft2b-vt32

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala