Modellsimuleringar av luftkoncentration och deposition av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Beskrivning

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan. Modellresultat finns tillgängliga för det europeiska området med sex timmars upplösning och en geografisk upplösning på 50 km.

Se engelska katalogsidan för mer detaljer: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0062

Karta

Skapare/primärforskare

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Identifierare

SND-ID: ECDS 0062

Beskrivning

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan. Modellresultat finns tillgängliga för det europeiska området med sex timmars upplösning och en geografisk upplösning på 50 km.

Se engelska katalogsidan för mer detaljer: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0062

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-04-26 — 1986-05-09

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Langner, J., Robertson, L., Persson, C., and Ullerstig, A. Validation of the operational emergency response model at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute using data from ETEX and the Chernobyl accident, Atmospheric Environment, 32, 4325-4333, 1998.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986

Citering

Joakim Langner. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). <em>Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ft2b-vt32">https://doi.org/10.5879/ft2b-vt32</a>

Skapare/primärforskare

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Simulering

Tidsperiod(er) för datainsamling:

Publicerad: 2019-07-01
Senast uppdaterad: 2019-12-17