Modellsimuleringar av luftkoncentration och deposition av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986

SND-ID: ECDS 0062

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Beskrivning

Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan. Modellresultat finns tillgängliga för det europeiska området med sex timmars upplösning och en geografisk upplösning på 50 km.

Se engelska katalogsidan för mer detaljer: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0062

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-04-26 – 1986-05-09

Geografisk täckning
Publikationer

Langner, J., Robertson, L., Persson, C., and Ullerstig, A. Validation of the operational emergency response model at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute using data from ETEX and the Chernobyl accident, Atmospheric Environment, 32, 4325-4333, 1998.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Joakim Langner. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Modellsimuleringar av luftkoncentration och deponering av Cs137 från Tjernobylolyckan 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ft2b-vt32

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Joakim Langner - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Simulering

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-07-01
Senast uppdaterad: 2019-12-17