Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Datamaterialet består av en kartläggning av baskatjoner över de nordiska länderna och genomfördes med hjälp av dataassimileringsdelen av MATCH-modellen, med en upplösning på 11x11 meter. Kartläggningen baserades på övervakningsdata för koncentrationer av baskatjoner i luft och nederbörd i de nordiska och omgivande länderna. (MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI). En detaljerad beskrivning av metoden finns i Lövblad et al., 2003, sid 7-14.

För mer information se engelska sidan på https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0075.

Karta:

Ladda ner data:

Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

Skapare/primärforskare:

Medverkande:

Thomas Klein

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0075

Beskrivning:

Datamaterialet består av en kartläggning av baskatjoner över de nordiska länderna och genomfördes med hjälp av dataassimileringsdelen av MATCH-modellen, med en upplösning på 11x11 meter. Kartläggningen baserades på övervakningsdata för koncentrationer av baskatjoner i luft och nederbörd i de nordiska och omgivande länderna. (MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI). En detaljerad beskrivning av metoden finns i Lövblad et al., 2003, sid 7-14.

För mer information se engelska sidan på https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0075.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 1998

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lövblad, G., Persson, C., Klein, T., Ruoho-Airola, T., Hovmand, M., Tarrason, L., Tørseth, K., Larssen, T., Moldan, F., Rapp, L., 2004. The deposition of base cations in the Nordic countries. IVL, B1583, 36pp.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

Citering:

Christer Persson. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Mapping of base cation deposition in the Nordic countries. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/kjjk-gz33

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala