Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

SND-ID: ECDS 0075

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Christer Persson

Beskrivning

Datamaterialet består av en kartläggning av baskatjoner över de nordiska länderna och genomfördes med hjälp av dataassimileringsdelen av MATCH-modellen, med en upplösning på 11x11 meter. Kartläggningen baserades på övervakningsdata för koncentrationer av baskatjoner i luft och nederbörd i de nordiska och omgivande länderna. (MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI). En detaljerad beskrivning av metoden finns i Lövblad et al., 2003, sid 7-14.

För mer information se engelska sidan på https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0075.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Medverkande

Thomas Klein

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 1998

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Norge

Publikationer

Lövblad, G., Persson, C., Klein, T., Ruoho-Airola, T., Hovmand, M., Tarrason, L., T¢rseth, K., Larssen, T., Moldan, F., Rapp, L., 2004. The deposition of base cations in the Nordic countries. IVL, B1583, 36pp.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Christer Persson. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Mapping of base cation deposition in the Nordic countries. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/kjjk-gz33

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Christer Persson

Publicerad: 2019-03-05
Senast uppdaterad: 2019-09-17