Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Christer Persson

Beskrivning:

Datamaterialet består av en kartläggning av baskatjoner över de nordiska länderna och genomfördes med hjälp av dataassimileringsdelen av MATCH-modellen, med en upplösning på 11x11 meter. Kartläggningen baserades på övervakningsdata för koncentrationer av baskatjoner i luft och nederbörd i de nordiska och omgivande länderna. (MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI). En detaljerad beskrivning av metoden finns i Lövblad et al., 2003, sid 7-14.

För mer information se engelska sidan på https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0075.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Skapare/primärforskare:

Christer Persson

Medverkande:

Thomas Klein

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0075

Beskrivning:

Datamaterialet består av en kartläggning av baskatjoner över de nordiska länderna och genomfördes med hjälp av dataassimileringsdelen av MATCH-modellen, med en upplösning på 11x11 meter. Kartläggningen baserades på övervakningsdata för koncentrationer av baskatjoner i luft och nederbörd i de nordiska och omgivande länderna. (MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI). En detaljerad beskrivning av metoden finns i Lövblad et al., 2003, sid 7-14.

För mer information se engelska sidan på https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0075.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 1998

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Norge

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lövblad, G., Persson, C., Klein, T., Ruoho-Airola, T., Hovmand, M., Tarrason, L., T¢rseth, K., Larssen, T., Moldan, F., Rapp, L., 2004. The deposition of base cations in the Nordic countries. IVL, B1583, 36pp.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

Citeringsförslag:

Christer Persson. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). <em>Mapping of base cation deposition in the Nordic countries</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/kjjk-gz33">https://doi.org/10.5879/kjjk-gz33</a>

Skapare/primärforskare:

Christer Persson

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Publicerad: 2019-03-05
Senast uppdaterad: 2019-09-17