2000 års och 500-års temperaturrekonstruktioner för den extratropiska norra halvklotet

Skapare/primärforskare:

Bo Christiansen - Danish Meteorological Institute

Fredrik Charpentier Ljungquist - Stockholms universitet

Beskrivning:

Två nya multi-proxy-rekonstruktioner av den extra-tropiska norra halvklotet (30-90 ° N)

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0083

Datasatsen kan laddas ner från:
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/contributions_by_author/christiansen2012/christiansen2012.txt

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Bo Christiansen - Danish Meteorological Institute

Fredrik Charpentier Ljungquist - Stockholms universitet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0083

Beskrivning:

Två nya multi-proxy-rekonstruktioner av den extra-tropiska norra halvklotet (30-90 ° N)

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0083

Datasatsen kan laddas ner från:
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/contributions_by_author/christiansen2012/christiansen2012.txt

Tidsperiod(er) som undersökts:

1 — 2000

Kontaktpersoner för frågor om data:

Fredrik Charpentier Ljungquist

Bo Christiansen