2000 års dekadaltemperaturrekonstruktion för den extratropiska norra halvklotet

SND-ID: ECDS 0085

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Bo Christiansen - Danish Meteorological Institute

Fredrik Charpentier Ljungquist - Stockholms universitet

Beskrivning

Temperaturrekonstruktion för den extratropiska norra halvklotet.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0085

Datasatsen kan laddas ner från:
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/contributions_by_author/ljungqvist2010/ljungqvist2010.txt

Grafik för dataset finns på:
http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2010/09/loehle_v_fig1.png
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Danish Meteorological Institute

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1 – 1999

Geografisk täckning
Publikationer

Ljungqvist, F.C. 2010. A new reconstruction of temperature variability in the extra-tropical Northern Hemisphere during the last two millennia. Geografiska Annaler: Physical Geography, 92A: 339-351, doi:10.1111/j.1468-0459.2010.00399.x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakter för frågor om data

Bo Christiansen

boc@dmi.dk

Fredrik Charpentier Ljungquist

fredrik.c.l@historia.su.se

Publicerad: 2019-10-08