Lufttemperatur (dygnsmedelvärde), Tarfala forskningsstation 1965-2011

SND-ID: ECDS 0098

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Peter Jansson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Beskrivning

Daglig genomsnittlig lufttemperatur från Tarfala Research Station 1965-2011 baserat på automatiska vädermätningar.

Se engelska katalogsidan för en mer utförlig beskrivning av data: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0098
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för naturgeografi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1965-01-01 – 2011-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Tarfala

Publikationer

Ulf Jonsell, Regine Hock & Martial Duguay (2013) Recent air and ground temperature increases at Tarfala Research Station, Sweden, Polar Research, 32:1, 19807, DOI: 10.3402/polar.v32i0.19807
DOI: https://doi.org/10.3402/polar.v32i0.19807

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Lufttemperatur (dygnsmedelvärde), Tarfala forskningsstation 1965-2011

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Daglig genomsnittlig lufttemperatur från Tarfala Research Station 1965-2011 baserat på automatiska vädermätningar.

Se engelska katalogsidan för en mer utförlig beskrivning av data: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0098

Version 1.0

Citering

Ulf Jonsell, Peter Jansson. Stockholms universitet (2018). Lufttemperatur (dygnsmedelvärde), Tarfala forskningsstation 1965-2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/gp51-a110

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Peter Jansson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2018-10-23
Senast uppdaterad: 2019-06-07