Lufttemperatur (dygnsmedelvärde), Tarfala forskningsstation 1965-2011

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Peter Jansson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Beskrivning:

Daglig genomsnittlig lufttemperatur från Tarfala Research Station 1965-2011 baserat på automatiska vädermätningar.

Se engelska katalogsidan för en mer utförlig beskrivning av data: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0098

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Skapare/primärforskare:

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Peter Jansson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0098

Beskrivning:

Daglig genomsnittlig lufttemperatur från Tarfala Research Station 1965-2011 baserat på automatiska vädermätningar.

Se engelska katalogsidan för en mer utförlig beskrivning av data: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0098

Tidsperiod(er) som undersökts:

1965-01-01 — 2011-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Tarfala

Kontakt för frågor om data:

Håkan Grudd

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ulf Jonsell, Regine Hock & Martial Duguay (2013) Recent air and ground temperature increases at Tarfala Research Station, Sweden, Polar Research, 32:1, 19807, DOI: 10.3402/polar.v32i0.19807
DOI: 10.3402/polar.v32i0.19807

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Lufttemperatur (dygnsmedelvärde), Tarfala forskningsstation 1965-2011

Citeringsförslag:

Ulf Jonsell, Peter Jansson. Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi (2018). Lufttemperatur (dygnsmedelvärde), Tarfala forskningsstation 1965-2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/gp51-a110

Skapare/primärforskare:

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Peter Jansson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Beskrivning:

Daglig genomsnittlig lufttemperatur från Tarfala Research Station 1965-2011 baserat på automatiska vädermätningar.

Se engelska katalogsidan för en mer utförlig beskrivning av data: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0098

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2018-10-23
Senast uppdaterad: 2019-06-07